Keeletoimetaja soovitab

Rubriigis „Keeletoimetaja soovitab“ pakume kirjutajale võimalusi, kuidas koostada selget, arusaadavat, ladusat ja tabavat eestikeelset teksti. Kogenud keeletoimetajate vabatahtliku tööna valminud nõuanded viivad edasi heakeelsuse tavasid, on toeks autorile ja mõtteaineks igale keelehuvilisele.

 • Kõik
 • võõrmõju
 • väljend
 • tehnoabi
 • sõnavara
 • sõnamoodustus
 • selge keel
 • pööramine
 • õigekiri
 • nimi
 • moesõnad
 • lausestus
 • asesõnad
 • algustäht
 • käänamine
 • kantseliit
 • kokku-lahkukirjutamine
 • lühend