Kutsu keeletoimetaja külla!

2023. aasta oktoobris ja novembris pakub Eesti Keeletoimetajate Liit kümnele asutusele või ettevõttele taas võimalust kogeda, kuidas saab keeletoimetaja aidata täita neil oma eesmärke.

Kui teie organisatsioon ei ole varem keeletoimetamise teenust tellinud, ootame just teid osalema keeletoimetamist tutvustavas kampaanias „Kutsu keeletoimetaja külla!“.

Pakume 2023. aasta sügisel

  • kümnele organisatsioonile
  • võimalust lasta tasuta toimetada kuni 5 lehekülge teksti ja
  • kutsuda keeletoimetaja seejärel kas päriselt või veebi vahendusel tunniks oma kontorisse külla.

Kohtumisel võite arutada tekstis tehtud muudatusi, aga sellest võib kujuneda näiteks ka muid keeleteemasid puudutav minikoolitus kõigile töötajatele. Kohtumine on kampaania kohustuslik osa.

Kuidas osaleda?

Valige keeletoimetamiseks välja kuni 5 lehekülge teksti. See on 9000 tähemärki koos tühikutega, sest keeletoimetamisel ja tõlkimisel on ühe arvestusliku lehekülje maht 1800 tähemärki.

MTÜ-l Omakogu käis 2022. aastal külas Evelin Kivimaa

Hästi sobivad igasugused avalikkusele mõeldud tekstid kodulehel ja teavitusmaterjalides, aga ka mis tahes muud tekstid, mille puhul on teile oluline selgus ja korrektsus. Kui tekst on väga erialane, võib juhtuda, et kampaanias osalevate toimetajate seas ei ole sobivat asjatundjat.

Seejärel ootame teie kirja projektijuht Kristel Ressile (kristel.ress@paevakera.ee) koos järgmise infoga.

  1. Organisatsiooni nimi, aadress ja veebisaidi aadress.
  2. Kontaktisiku nimi, telefon ja meiliaadress.
  3. Organisatsiooni lühitutvustus või link sellekohasele veebitekstile.
  4. Toimetamist vajav tekst MS Wordi failis (Open Office’i ja Google Docsi failid ei sobi toimetamiseks). Lisage palun teksti lühikirjeldus ja info selle kohta, millist abi keeletoimetajalt ennekõike ootate. Kui te ei ole jõudnud veel teksti välja valida, kirjeldage lühidalt, mis liiki ja mis teemal teksti plaanite saata.
  5. Info selle kohta, kas eelistate kohtuda keeletoimetajaga oma kontoris kohapeal (lisage asukoht) või veebis, samuti keeleteemad, mille kohta soovite nõu (tekstiga seotud või muud).

Selle info alusel viime teid kokku sobiva keeletoimetajaga, kes suhtleb teiega juba ise edasi. Kampaanias osalevad selleks soovi avaldanud liidu tegevliikmed, kellel on erialane kõrgharidus ja toimetamiskogemus.

Mida veel teada?

Kampaanias ootame eelkõige osalema neid organisatsioone, kes ei ole varem keeletoimetamisteenust kasutanud. Teretulnud on nii avaliku sektori asutused, ettevõtted kui ka vabaühendused kogu Eestist.

Oleme tänulikud, kui olete nõus jäädvustama kohtumisest keeletoimetajaga fotosid ning neid meiega jagama, et saaksime neid avaldada näiteks oma Facebooki-lehel ja aastaraamatus.

Pärast kampaaniat palume teil vastata tagasisideküsitlusele, sest soovime pakkuda alati parimat teenust.

Kas soovite lasta toimetada üle 5 lehekülje teksti ja/või saada keelenõu suuremas ulatuses kui tund aega? See on võimalik koostöös keeletoimetajaga tasulise teenusena, mille tingimustes lepite temaga ise kokku.

Lugege lähemalt:

Vaadake ka kõigi kampaaniate fotogaleriid.

Taust

Eesti Keeletoimetajate Liit korraldab kampaaniat „Kutsu keeletoimetaja külla!“ alates 2019. aastast. Selle eesmärk on tutvustada Eesti asutustele, ettevõtetele ja vabaühendustele keeletoimetaja töö sisu ning aidata mõista, millist kasu saab autor ja organisatsioon koostööst keeletoimetajaga.

Seni toimunud sarnastes kampaaniates on osalenud 91 organisatsiooni ja 36 liidu tegevliiget.

Kampaaniat rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Meenutused

2022. aasta kampaaniast on teinud kokkuvõtte Mirel Püss.

2021. aasta kampaaniast on kirjutanud Mirel Püss.

2020. aasta kampaaniast on teinud kokkuvõtte Brita Kaasik ning muljeid on jaganud Merit Lassmann ja Kerli Tennosaar.

2019. aasta kampaaniast on teinud kokkuvõtte Kristel Ress.

2019., 2020., 2021., 2022. ja 2023. aasta pildigalerii