Tööpakkujale

Keeletoimetajate liit vahendab töö- ja praktikapakkumisi. Palun täitke allolev ankeet või saatke teave toimetamist vajava teksti, töö- või praktikakoha kohta aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee.

Liidu juhatus saadab teie pakkumise keeletoimetajate postiloendisse ja huvilised võtavad teiega ühendust.

Pakutava toimetustöö kohta märkige palun:

  • teema. Võimaluse korral lisage lühike tekstinäide, arvestades autoriõigustega
  • maht näiteks lehekülgedes (1 lk = 1800 tähemärki koos tühikutega) või autoripoognates (40 000 tähemärki = 22,22 lehekülge)
  • tähtaeg, arvestades, et keeletoimetaja soovituslik töömaht on kuni 15 lehekülge päevas

Sobiva toimetaja väljavalimiseks soovitame lasta teha kuni ühe lehekülje pikkuse proovitöö.

Töötasu lepitakse kokku omavahel. Keeletoimetaja palka on analüüsitud kahes 2023. aasta uuringus.

Keeletoimetajate palgauuringu järgi on keeletoimetaja keskmine lehekülje brutotasu 7,01 eurot (kõrgeim saadud hind 38 eurot) ja autoripoogna eest 58,01 eurot (kõrgeim saadud hind 145 eurot).

Avaliku sektori asutuste palgauuringus on keeletoimetajad jagatud kogemuse ja tööülesannete põhjal kahte kategooriasse:

  • I kategooria keeletoimetaja (keeletoimetaja, referent-toimetaja, toimetaja või vanemtoimetaja; kutseline keeletoimetaja) keskmine aastapalk on 20 087 eurot, millest võib tuletada lehekülje brutotasu 5,58 eurot
  • II kategooria keeletoimetaja (juhitasandil töötav (kutseline) keeletoimetaja) keskmine aastapalk on 25 592 eurot, millest võib tuletada lehekülje brutotasu 7,11 eurot

Siiski tuleb arvestada, et tasu võib mõjutada näiteks tähtaeg, teksti raskusaste, toimetaja kogemus ja täpsed tööülesanded.

Liikmetele vahendatud töö kvaliteedi eest vastutab töö teinud keeletoimetaja, mitte liit.

    Pakun