Tööpakkujale

Keeletoimetajate liit vahendab liikmete postiloendi kaudu töö- ja praktikapakkumisi. Palun täitke allolev ankeet või saatke teave toimetamist vajava teksti, töö- või praktikakoha kohta aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee.

Palun märkige, milline on töö teematähtaeg ja maht. Mahtu arvestatakse kõige sagedamini lehekülgedes (1 lk = 1800 tähemärki koos tühikutega) ja kirjastustes ka autoripoognates (40 000 tähemärki = 22,22 lehekülge). Võimaluse korral lisage lühike tekstinäide, arvestades autoriõigustega.

Liidu juhatus saadab teie pakkumise keeletoimetajate postiloendisse ja töö soovijad võtavad teiega ühendust. Sobiva toimetaja väljavalimiseks soovitame lasta teha kuni ühe lehekülje pikkuse proovitöö. Seejärel saate keeletoimetajaga töö tegemise tingimustes kokku leppida.

Töötasu lepitakse samuti kokku omavahel. Sealjuures tasub arvestada, et keeletoimetaja soovituslik töömaht on kuni 15 lehekülge päevas. Fontese 2022. aasta riigi ameti- ja hallatavate asutuste, riigi asutatud sihtasutuste ning avalik-õiguslike asutuste palgauuringu kohaselt oli avaliku sektori asutuse keeletoimetaja lehekülje brutotasu mediaanarvutuse kohaselt 2022. aastal 5,71 eurot. Autoripoogna hind oleks selle arvestuse järgi 126,9 eurot, kuid ilukirjandusteksti eripära tõttu võib see mõnikord kõikuda.

Erasektori hinnad võivad avaliku sektori hindadest erineda.

Liikmetele vahendatud töö kvaliteedi eest vastutab töö teinud keeletoimetaja, mitte liit.

    Pakun