Astu liikmeks

Kuidas liikmeks saada?

Eesti Keeletoimetajate Liidu liikmeks võivad astuda kõik, kes soovivad liidu tegemistes aktiivselt osaleda.

Liidu tegevuses saad osaleda

  • tegevliikmena, kui sul on kõrgharidus, oled teinud keeletoimetaja tööd vähemalt kaks aastat ja sul on soovitus kahelt liidu tegevliikmelt
  • noorliikmena, kui omandad filoloogilist või keeletoimetaja kõrgharidust akrediteeritud õppekava alusel ja sul on soovitus ühelt liidu tegevliikmelt
  • toetajaliikmena, kui tegeled igapäevatöös keelehoolde või -koolitusega ja oled huvitatud koostööst liiduga

Palun tutvu liikmete õiguste ja kohustustega lähemalt liidu põhikirjas.

Liikmeks astujal tuleb saata aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee

  • liikmeks astumise avaldus
  • maksekorralduse koopia liikmemaksu tasumise kohta

Avaldus

Avalduse saad alla laadida siit:

Täida avaldusel kõik lahtrid, mille kohta on info olemas. Soovitaja nime ja kontaktandmed võib avaldusele kirjutada alles pärast seda, kui selleks on temaga kokkulepe olemas. Kui sul on soovitaja leidmisega raskusi põhjusel, et sa ei tunne ühtki tegevliiget isiklikult, märgi avaldust juhatusele saates kaaskirjas, millis(t)e tegevliikme(te) soovitust palud.

Juhatus vaatab avalduse läbi kolme kuu jooksul.