Tigu roomaku teosammul, tekst olgu selge kiirelt

Foto Pixabay

Ametikeele vahest levinuim kantseliitlik kolesõna on teostama. Seda kasutatakse palju, aga harva sobivas tähenduses. ÕS 2018 järgi on teostama tähendus ’teoks tegema’ ja näitelauseteks on pakutud Plaan jäi teostamata. Vaiba on kavandanud üks ja teostanud teine kunstnik“. Niisiis on olemas mingi plaan, joonis, idee vms ja see viiakse ellu ehk tehakse teoks ehk teostatakse.

Suulises kõnes ei ütle me kunagi „Ta teostab aias tööd“, vaid hoopis lihtsamalt „Ta teeb aias tööd“ või veel lühemalt „Ta töötab aias“. Ametitekstis asendab mingit tegu aga pahatihti just seesama tarbetu teostamine: „teostab patsiendi läbivaatust“ (selgem oleks „vaatab patsiendi läbi“), „teostab töövõime hindamist“ (võiks olla „hindab töövõimet“) ja nii edasi.

Õigusaktidessegi on paraku kinnistunud väljend „regulatsiooni järelevalvet teostab“ see või teine asutus. Võiksime hoopis rahuga nentida, et „asutus valvab regulatsiooni täitmise järele“.

Kui toome esile tegija ehk kasutame tegusõna pöördvormi (nt töötab), muutub tekst selgemaks. Teostama kuulub seevastu nn tühjade tegusõnade hulka. Selline sõna vajab sisu edasiandmiseks enda kõrvale teist sõna, praegusel juhul seda, mis ütleb, mida me teostame. Kui ülal toodud näidetes vaiba ja plaani kohta on teostama omal kohal, siis töö või järelevalve puhul puudub sel mõte.

Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruses nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ on muu hulgas nõue, et ametlik tekst peab olema võimalikult lühike ja üheti arusaadav. Kasutades sõna teostama, võib ka tähendus lappama minna: võime kujutleda kellegi või millegi muutumist teoks, selleks keermelise kojaga elukaks.

Tigu on tore, kuid aeglane loomake. Kirjutagem nii, et lugeja ei peaks tõlgendama meie teksti teosammul.

Sõnast teostama on teinud keelesäutsu ka Priit Kruus ja Airi Kapanen.

Kirjutanud Loone Ots