Tähtsamad verstapostid

Sellel ajajoonel on liidu ürituste ja ettevõtmiste esma- või ainuhetk. Mõni neist, näiteks seminarid, suvepäevad, kampaaniad või auhinnažüriide liikmesus, on saanud traditsiooniks ja korduvad aastast aastasse. Mõni teine tähtsam moment on olnud ühekordne või igal aastal erinev.

Ajatelg

2023
märts

Keelenupuvõistlus

Toimus keelenupuvõistlus, millel osalesid Mari Koik, Hille Saluäär, Kai Vassiljeva, Karet Eesmäe, Riina Kasser ja Karl Koppelmaa. Võistlustööd avaldati rubriigis „Keeletoimetaja soovitab“

2022
oktoober

Rubriik “Keeletoimetaja soovitab”

Liidu veebilehele loodi rubriik „Keeletoimetaja soovitab

oktoober

Juubelikonverents ja uus veebileht

Liit tähistas 10. sünnipäeva konverentsiga „Keeletoimetaja sõbrad“. Valmis liidu uus veebileht (arendajad Liis Normann ja Silver Sirp)

september

Nõupidamine

Nõupidamine palgauuringuid korraldava Fontesega keeletoimetajate ametikirjelduse ning uue palga- ja koormusuuringu teemal

juuli

10. sünnipäev

Keeletoimetajate liit sai kümneaastaseks

mai

kõrgkooliõpik „Keeletoimetamine“

Ilmus Reili Arguse, Katrin Kerni ja Helika Mäekivi kõrgkooliõpik „Keeletoimetamine“ koos harjutustikuga

jaanuar

keeleteo kandidaadid

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo kandidaadiks esitati eesti keele arengukava ja Päevakera blogi. Väljastpoolt liitu esitati kandidaadiks keeletoimetamistalgud ja Vikipeedia keeletoimetaja

2021
november

aasta sõbra tiitel

Eesti Emakeeleõpetajate Selts andis liidule aasta sõbra tiitli

oktoober

Haridus- ja Teadusministeerium palus liidult tagasisidet

Haridus- ja Teadusministeerium palus liidult tagasisidet strateegiliste partnerite nimetamise ja neile tegevustoetuse andmise korrale

juuli

Haridus- ja Teadusministeeriumile tagasiside

Juhatus saatis Haridus- ja Teadusministeeriumile tagasiside strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise süsteemi uue kontseptsiooni kohta

juuni

Veebiarutelu Margit Langemetsaga

Veebiarutelu Eesti Keele Instituudi juhtivleksikograafi Margit Langemetsaga keelekorralduse ja Sõnaveebi ühendsõnastiku teemal

juuni

soovituskiri keeleteaduse uue magistriõppekava koht

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut palus keeletoimetajate liidult soovituskirja keeleteaduse uue magistriõppekava kohta

mai

Üldkoosolek 2021

Üldkoosolekul valiti uus juhatus koosseisus Helin Kask, Helika Mäekivi, Airi Männik, Rita Niineste ja Ann Siiman

aprill

pöördumine EKI-le

Kuus organisatsiooni, sealhulgas keeletoimetajate liit, ja 12 eraisikut esitas Eesti Keele Instituudile pöördumise, kus paluti selgust sõnastikureformi ajakava, põhimõtete ja mõju kohta. Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast vastas pöördumisele mais

jaanuar

keeleteo kandidaadid

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo kandidaadiks esitati ametnike, tõlkijate ja keeletoimetajate eriolukorraaegne koostöö veebilehe kriis.ee tekstide sõnastamisel

jaanuar

keeleabivahendite ja keelekorralduse teemaline küsitlus

Keeletoimetajate hulgas korraldati keeleabivahendite ja keelekorralduse teemaline küsitlus

2020
detsember

ametikirjelduse täiendus

Juhatus täiendas Eesti Töötukassa palvel keeletoimetaja ametikirjeldust

november

ühisalgatus

Vabamu ja Presidendi Kantselei ühisalgatus – uudisdigisõnade korje Sõnaus –, mille eksperdirühma kuulusid liidust Reili Argus ja Helika Mäekivi

september

vestlusring

Helika Mäekivi ja Riina Reinsalu esindasid keeletoimetajaid tõlkijate päeva vestlusringis

juuli

sektoraalne mobiilsus

Haridus- ja Teadusministeerium küsis liidu arvamust termini sektoraalne mobiilsus kohta ja palus avaldada oma seisukohad eesti keele arengukava 2020–2035 kohta

veebruar

OSKA seminar

Koostöös Eesti Tõlkemagistrite Liiduga toimus seminar OSKA uuringu keeleteenuseid puudutavate järelduste teemal

veebruar

EV 100. sünnipäeva tähistamine

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud vikiartiklite keeletoimetamise kampaania käigus toimetati 500 artiklit ja kingitus anti üle 24. veebruaril

jaanuar

uuringute rahastamine

Liit ühines avaliku pöördumisega Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

jaanuar

Keeleteo kandidaat

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo kandidaadiks esitati keeletoimetaja kutseeksam ja kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla“

jaanuar

Wiedemanni auhinna kandidaat

Wiedemanni auhinna kandidaadiks esitati Helle Metslang

2019
detsember

Tänukiri

Haridus- ja Teadusministeerium korraldas Tallinna Niguliste kirikus eesti keele aasta tänuaktuse, kus liidule anti üle tänukiri eesti keele aasta korraldamisele kaasaaitamise eest

november

ameti 90a juubel

Keeletoimetaja amet sai 90aastaseks

juuni

I. kutseeksam

juuni

Tänuüritus

Eesti keele aasta puhul korraldas Haridus- ja Teadusministeerium Estonias tänuürituse, kuhu olid kutsutud muu hulgas liidu liikmed, keda tänati eesti keele hoidmise eest

mai

Ettepanekud HTM palvel

Liidu juhatus tegi Haridus- ja Teadusministeeriumi palvel ettepanekuid keelepoliitika põhialuste dokumendi kohta

mai

I. kutseeksami infotund

Esimene kutseeksami infotund

aprill

Juhatuse koosseisu muutus

Üldkoosolek, kus juhatusest lahkusid Reili Argus ja Egle Heinsar, kelle asemele valiti Airi Männik ja Ann Siiman

aprill

II. proovieksam

Teine proovieksam

aprill

I. aastaraamat

Valmis liidu esimene aastaraamat

märts

Keeletoimetamise vestlusring

Tartu Ülikoolis toimus Riina Reinsalu juhtimisel keeletoimetamise vestlusring

veebruar

Ühistöötuba

Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja liidu ühistöötuba Vikipeedia keeletoimetamise teemal

veebruar

Keeleteo kandidaadid

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo kandidaadiks esitati selge kõneleja konkurss, keeletoimetamistalgud ja „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“

veebruar

„Kutsu keeletoimetaja külla“

Esimest korda korraldati kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla“, mille korralduse töötas välja Kristel Ress

veebruar

Selge keele kuu

Keeletoimetamise ja selge keele kuu

jaanuar

I. kutseeksami proov

Esimene kutseeksami proov Reili Arguse juhtimisel

2018
aprill

Kutse andja õigused

Keeletoimetajate liit sai kutse andja õigused

aprill

Üldkoosolek 2018

Üldkoosolek, kus valiti uus juhatus koosseisus Reili Argus, Egle Heinsar (Pullerits), Helika Mäekivi, Külli Pärtel ja Riina Reinsalu

2017
detsember

I. Vikipeedia keeletoimetamistalgud

Esimesed Vikipeedia keeletoimetamistalgud, mida koordineeris Ann Siiman

november

Koormus- ja palgauuring

Algas keeletoimetajate koormus- ja palgauuring, mille koostajad olid Kadri Rahusaar ja Külli Pärtel

september

Selge sõnumi konverents

Liidu kaaskorraldatud rahvusvaheline selge sõnumi konverents Tallinnas

juuli

EV 100. aastapäeva ühiskingitus

Projekti Miljon+ raames algas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ühiskingituse (1000 keeletoimetatud Vikipeedia artiklit) valmistamine

2016
märts

Üldkoosolek 2016

Üldkoosolek, kus juhatuses astus Killu Paldroki asemele Külli Pärtel

märts

Kutsestandardi kinnitamine

Kutsekoda kinnitas keeletoimetajate kutsestandardi

2015
august

Toimetajaauhind

Koostöös Eesti Kirjanike Liiduga hakati välja andma Edvin ja Lembe Hiedeli nimelist toimetajaauhinda

märts

Üldkoosolek 2015

Üldkoosolek, kus valiti uus juhatus koosseisus Reili Argus, Maris Jõks, Helika Mäekivi, Killu Paldrok ja Egle Pullerits (esimees)

2014
september

EKL selge sõnumi võistluse žüriis

Liit hakkas osalema selge sõnumi võistluse žüriis, esindajad olid Katre Ratassepp, Kristel Ress ja Urve Pirso

august

Suvepäev Soomaal

Keeletoimetajate liidu esimene suvepäev Soomaal

veebruar

Keeletoimetajate elukutsepäev

Keeletoimetajate elukutsepäev

2013
september

Selge keele konverents

Liidu kaaskorraldatud selge keele konverents Tallinnas, mille juures esindas liitu Egle Pullerits ja korraldustoimkonda kuulus ka Kristel Ress

märts

Esimene toimetajaseminar

Esimene toimetajaseminar

2012
juuli

EKL-i asutamine

Eesti Keeletoimetajate Liidu asutamine Tartus, 11. juulil 2012. Esimene juhatus valiti koosseisus Reili Argus, Kadri Haljamaa, Maris Jõks, Katrin Kern, Urve Pirso, Egle Pullerits, Kristel Ress