Tähtsamad verstapostid

Sellel ajajoonel on liidu ürituste ja ettevõtmiste esma- või ainuhetk. Mõni neist, näiteks seminarid, suvepäevad, kampaaniad või auhinnažüriide liikmesus, on saanud traditsiooniks ja korduvad aastast aastasse. Mõni teine tähtsam moment on olnud ühekordne või igal aastal erinev.

Ajatelg

2023
keelenupuvõistlus

Toimus keelenupuvõistlus, millel osalesid Mari Koik, Hille Saluäär, Kai Vassiljeva, Karet Eesmäe, Riina Kasser ja Karl Koppelmaa. Võistlustööd avaldati rubriigis „Keeletoimetaja soovitab“

2022
rubriik “Keeletoimetaja soovitab”

Liidu veebilehele loodi rubriik „Keeletoimetaja soovitab

juubelikonverents ja uus veebileht

Liit tähistas 10. sünnipäeva konverentsiga „Keeletoimetaja sõbrad“. Valmis liidu uus veebileht (arendajad Liis Normann ja Silver Sirp)

nõupidamine

Nõupidamine palgauuringuid korraldava Fontesega keeletoimetajate ametikirjelduse ning uue palga- ja koormusuuringu teemal

10. sünnipäev

Keeletoimetajate liit sai kümneaastaseks

kõrgkooliõpik „Keeletoimetamine“

Ilmus Reili Arguse, Katrin Kerni ja Helika Mäekivi kõrgkooliõpik „Keeletoimetamine“ koos harjutustikuga

keeleteo kandidaadid

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo kandidaadiks esitati eesti keele arengukava ja Päevakera blogi. Väljastpoolt liitu esitati kandidaadiks keeletoimetamistalgud ja Vikipeedia keeletoimetaja

2021
aasta sõbra tiitel

Eesti Emakeeleõpetajate Selts andis liidule aasta sõbra tiitli

Haridus- ja Teadusministeerium palus liidult tagasisidet

Haridus- ja Teadusministeerium palus liidult tagasisidet strateegiliste partnerite nimetamise ja neile tegevustoetuse andmise korrale

Haridus- ja Teadusministeeriumile tagasiside

Juhatus saatis Haridus- ja Teadusministeeriumile tagasiside strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise süsteemi uue kontseptsiooni kohta

veebiarutelu Margit Langemetsaga

Veebiarutelu Eesti Keele Instituudi juhtivleksikograafi Margit Langemetsaga keelekorralduse ja Sõnaveebi ühendsõnastiku teemal

soovituskiri keeleteaduse uue magistriõppekava kohta

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut palus keeletoimetajate liidult soovituskirja keeleteaduse uue magistriõppekava kohta

üldkoosolek 2021

Üldkoosolekul valiti uus juhatus koosseisus Helin Kask, Helika Mäekivi, Airi Männik, Rita Niineste ja Ann Siiman

pöördumine EKI-le

Kuus organisatsiooni, sealhulgas keeletoimetajate liit, ja 12 eraisikut esitas Eesti Keele Instituudile pöördumise, kus paluti selgust sõnastikureformi ajakava, põhimõtete ja mõju kohta. Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast vastas pöördumisele mais

keeleteo kandidaadid

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo kandidaadiks esitati ametnike, tõlkijate ja keeletoimetajate eriolukorraaegne koostöö veebilehe kriis.ee tekstide sõnastamisel

keeleabivahendite ja keelekorralduse teemaline küsitlus

Keeletoimetajate hulgas korraldati keeleabivahendite ja keelekorralduse teemaline küsitlus

2020
ametikirjelduse täiendus

Juhatus täiendas Eesti Töötukassa palvel keeletoimetaja ametikirjeldust

ühisalgatus

Vabamu ja Presidendi Kantselei ühisalgatus – uudisdigisõnade korje Sõnaus –, mille eksperdirühma kuulusid liidust Reili Argus ja Helika Mäekivi

vestlusring

Helika Mäekivi ja Riina Reinsalu esindasid keeletoimetajaid tõlkijate päeva vestlusringis

sektoraalne mobiilsus

Haridus- ja Teadusministeerium küsis liidu arvamust termini sektoraalne mobiilsus kohta ja palus avaldada oma seisukohad eesti keele arengukava 2020–2035 kohta

OSKA seminar

Koostöös Eesti Tõlkemagistrite Liiduga toimus seminar OSKA uuringu keeleteenuseid puudutavate järelduste teemal

EV 100. sünnipäeva tähistamine

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud vikiartiklite keeletoimetamise kampaania käigus toimetati 500 artiklit ja kingitus anti üle 24. veebruaril

uuringute rahastamine

Liit ühines avaliku pöördumisega Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

keeleteo kandidaat

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo kandidaadiks esitati keeletoimetaja kutseeksam ja kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla“

Wiedemanni auhinna kandidaat

Wiedemanni auhinna kandidaadiks esitati Helle Metslang

2019
tänukiri

Haridus- ja Teadusministeerium korraldas Tallinna Niguliste kirikus eesti keele aasta tänuaktuse, kus liidule anti üle tänukiri eesti keele aasta korraldamisele kaasaaitamise eest

ameti 90 a juubel

Keeletoimetaja amet sai 90aastaseks

esimene kutseeksam
tänuüritus

Eesti keele aasta puhul korraldas Haridus- ja Teadusministeerium Estonias tänuürituse, kuhu olid kutsutud muu hulgas liidu liikmed, keda tänati eesti keele hoidmise eest

ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumi palvel

Liidu juhatus tegi Haridus- ja Teadusministeeriumi palvel ettepanekuid keelepoliitika põhialuste dokumendi kohta

esimese kutseeksami infotund

Esimene kutseeksami infotund

juhatuse koosseisu muutus

Üldkoosolek, kus juhatusest lahkusid Reili Argus ja Egle Heinsar, kelle asemele valiti Airi Männik ja Ann Siiman

teine proovieksam

Teine proovieksam

esimene aastaraamat

Valmis liidu esimene aastaraamat

keeletoimetamise vestlusring

Tartu Ülikoolis toimus Riina Reinsalu juhtimisel keeletoimetamise vestlusring

ühistöötuba

Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja liidu ühistöötuba Vikipeedia keeletoimetamise teemal

keeleteo kandidaadid

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleteo kandidaadiks esitati selge kõneleja konkurss, keeletoimetamistalgud ja „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“

„Kutsu keeletoimetaja külla“

Esimest korda korraldati kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla“, mille korralduse töötas välja Kristel Ress

selge keele kuu

Keeletoimetamise ja selge keele kuu

esimese kutseeksami proov

Esimene kutseeksami proov Reili Arguse juhtimisel

2018
kutse andja õigused

Keeletoimetajate liit sai kutse andja õigused

üldkoosolek 2018

Üldkoosolek, kus valiti uus juhatus koosseisus Reili Argus, Egle Heinsar (Pullerits), Helika Mäekivi, Külli Pärtel ja Riina Reinsalu

2017
esimesed Vikipeedia keeletoimetamistalgud

Esimesed Vikipeedia keeletoimetamistalgud, mida koordineeris Ann Siiman

koormus- ja palgauuring

Algas keeletoimetajate koormus- ja palgauuring, mille koostajad olid Kadri Rahusaar ja Külli Pärtel

selge sõnumi konverents

Liidu kaaskorraldatud rahvusvaheline selge sõnumi konverents Tallinnas

EV 100. aastapäeva ühiskingitus

Projekti Miljon+ raames algas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ühiskingituse (1000 keeletoimetatud Vikipeedia artiklit) valmistamine

2016
üldkoosolek 2016

Üldkoosolek, kus juhatuses astus Killu Paldroki asemele Külli Pärtel

kutsestandardi kinnitamine

Kutsekoda kinnitas keeletoimetajate kutsestandardi

2015
toimetajaauhind

Koostöös Eesti Kirjanike Liiduga hakati välja andma Edvin ja Lembe Hiedeli nimelist toimetajaauhinda

üldkoosolek 2015

Üldkoosolek, kus valiti uus juhatus koosseisus Reili Argus, Maris Jõks, Helika Mäekivi, Killu Paldrok ja Egle Pullerits (esimees)

2014
osalemine selge sõnumi võistluse žüriis

Liit hakkas osalema selge sõnumi võistluse žüriis, esindajad olid Katre Ratassepp, Kristel Ress ja Urve Pirso

suvepäev Soomaal

Keeletoimetajate liidu esimene suvepäev Soomaal

keeletoimetajate elukutsepäev

Keeletoimetajate elukutsepäev

2013
selge keele konverents

Liidu kaaskorraldatud selge keele konverents Tallinnas, mille juures esindas liitu Egle Pullerits ja korraldustoimkonda kuulus ka Kristel Ress

esimene toimetajaseminar

Esimene toimetajaseminar

2012
Eesti Keeletoimetajate Liidu asutamine

Eesti Keeletoimetajate Liidu asutamine Tartus, 11. juulil 2012. Esimene juhatus valiti koosseisus Reili Argus, Kadri Haljamaa, Maris Jõks, Katrin Kern, Urve Pirso, Egle Pullerits, Kristel Ress