Araabia ja araabia

„Ütle, miks kirjutatakse Rooma number suure algustähega, aga araabia number väikesega?“

Ei ole ilmselt keeletoimetajat, kes pole seda küsimust pidanud autorite ja klientidega lahkama. Selgitamisel on tulnud jagada geograafiat, ajalugu, keelt, rahvust ja algustähereegleid puudutavaid teadmisi: kui poolsaar, siis Araabia, kui keel või kiri, siis araabia; Araabia Ühendemiraadid või Saudi Araabia on suure algustähega, araabia maad aga väikesega, sest mõeldakse araabia keelt kõnelevaid maid, mis kõik ei asu Araabia poolsaarel.

Väljendis araabia number on araabia olnud väikese tähega seepärast, et numbrid on saadud araablastelt, väljendis Rooma number on Rooma tähistanud aga linna- või riiginime, sest rooma keelt ega rahvust ei ole.

Reegli ajaloost

Kohanimelise täiendi reegel muutus aastal 1998, mil Emakeele Seltsi keeletoimkond soovitas kirjutada kohanime suure algustähega: Eesti juust, Hiina kapsas, Rootsi laud, Soome saun, Kreeka pähkel jne. Selle peale läks keelepraktikute elu tunduvalt lihtsamaks, sest enam ei olnud vaja otsida lisateavet selle kohta, kas kilud on valmistatud Tallinnas (Tallinna kilud) või Võrus (tallinna kilud).

Alles jäi mõni erand, näiteks keele- ja rahvusenimetused (eesti keel ja läti rahvus), kultuuri- ja kirjandusvaldkonna sõnad (rootsi kultuur ja saksa kirjandus) ning siis see õnnetu araabia number, mis tähistas ühelt rahvalt saadud numbreid. Tekkis paar araabia ja Rooma number, mis jäi häirima.

Lahendus

2006. aastal tegi Peeter Päll keeletoimkonnale ettepaneku ühtlustada algustähed nii, et aluseks võetaks geograafiline asukoht: Araabia numbri puhul oleks saanud lähtuda sellest, et see on pärit Araabia poolsaarelt. Toona keeletoimkond siiski otsust ei teinud.

Kahel viimasel toimkonna koosolekul arutati taas sama teemat. Leiti, et Araabiale saab viidata ka kui araabiakeelsete maade kogumile, mitte üksnes Araabia poolsaarele. Sel juhul on võimalik kasutada senise väikese algustähe kõrval ka suurt algustähte. Seekord tegi toimkond ka protokollilise otsuse, mille kavandi sõnastuse ja sisu kohta oodatakse ettepanekuid aadressil Urve.Pirso@riigikontroll.ee kuni veebruari lõpuni.

Arvatavasti rõõmustab keeletoimetajaid otsusega antud võimalus pääseda ühe veidra keelenüansi selgitamisest ja pruukida soovi korral ühtlast kirjapilti, eriti kuna Araabia number ja Rooma number satuvad tekstis alatihti kõrvuti.

Kirjutanud Helika Mäekivi

Lisalugemist

Maire Raadik 2019. Emakeele Seltsi keeletoimkonna veerandsajand. – Oma Keel nr 1.

EKI teatmik. Kohanimelise täiendiga ühendid.