Õpivõimalused

Eestis saab keeletoimetajaks õppida või sellealaseid teadmisi täiendada kahes ülikoolis.

Tallinna Ülikoolis on võimalus õppida

Tartu Ülikoolis on võimalus õppida

Iseseisval õppimisel

Keeletoimetajate liit korraldab paar korda aastas seminare, kus jagatakse muu hulgas praktilisi nõuandeid eri toimetamisvaldkondade kohta. Ka muud organisatsioonid (Emakeele Selts, Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon, selge sõnumi võistluse korraldajad jt) peavad keeleteemalisi üritusi, kust võib saada toimetamiseks nõu ja abi.