Liikmed

Keeletoimetajate liitu kuulub umbes 200 eesti keelest hoolivat inimest.

Liikmeid on nelja liiki:

  • tegevliikmed on omandanud kõrghariduse ja teinud keeletoimetaja tööd vähemalt kaks aastat
  • noorliikmed omandavad filoloogilist või keeletoimetaja kõrgharidust akrediteeritud õppekava alusel
  • toetajaliikmed tegelevad igapäevatöös keelehoolde või -koolitusega ning on huvitatud koostööst liiduga
  • auliikmetel on Eesti ja liidu ees väljapaistvaid teeneid eesti keele hooldamisel või arendamisel

Oled oodatud meiega liituma!