Kutseeksam

Keeletoimetaja kutseeksam on 21. augustil

Sel aastal toimub keeletoimetaja kutseeksam 21. augustil Tartus. Ootame enda pädevust tõendama keeletoimetajaid, kellel on kõrgharidus või vähemalt viieaastane keeletoimetaja töökogemus. Huvilistel palume tutvuda kutse taotlemise nõuetega.

Eksami kohta saab lisainfot ja küsimusi esitada 5. augustil kell 16 Zoomis algavas infotunnis.

Eksamile tuleku dokumendid palume saata aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee 12. augustiks. Dokumendid on loetletud kutse andmise korras ja vajalikud vormid on samuti liidu kodulehel.

Eksam toimub Tartus Tartu Ülikooli õppehoones aadressil Jakobi 2.

Päev algab eksami kirjaliku osaga kl 10–13 ruumis 105. Kutse taotleja võib valida, kas teeb eksamitöö oma arvutis või kasutab kohapealset.

Selle järel on väike paus ja alates kella 14st on ruumis 114 ajakava alusel eksami suulise osa vestlused.

Rohkesti kasulikku taustinfot nii eksami korraldajatelt kui ka sooritanutelt leidub liidu aastaraamatutes.

  • aastaraamat 2019 (lk 57–61): Reili Argus ja Helika Mäekivi, „Keeletoimetaja kutsestandard ja esimene kutseeksam“
  • aastaraamat 2020 (lk 91–92): Ann Siiman, „Kümme soovitust kutseeksami sooritamiseks“
  • aastaraamat 2021 (lk 35–39): vestlusring „Milleks meile kutsetunnistus?“
  • aastaraamat 2022 (lk 86–91): Kristel Ress ja Airi Männik, „Salapärane kutseeksam. Küsimused ja vastused“
  • aastaraamat 2023 (lk 81–83): Egle Heinsar, „Kogenud keeletoimetaja kutseeksamil“

 

Kutseeksamile tulek tähendab peale tunnustuse saamise võimaluse ka enesearengut. See on hea põhjus lihvida taas oma oskusi ja täiendada teadmisi ning saada kogenud kolleegidelt tagasisidet.

Eesti Keeletoimetajate Liit on kutse andjana korraldanud keeletoimetaja kutseeksamit kord aastas alates 2019. aastast. Kutse andmise korra alusel saab taotleda keeletoimetaja 6. taseme kutset. Seni on kutse saanud 22 keeletoimetajat.

Lisateave:

Kristel Ress
kutsekomisjoni esimees, Eesti Keeletoimetajate Liidu asutajaliige
kristel.ress@paevakera.ee
5666 3876

Keeletoimetajana tegutseva inimese ja võimaliku tööandja jaoks on keeletoimetaja kutse kvaliteedimärk. Kutseline keeletoimetaja on oma teadmisi ja oskusi väärilisel tasemel tõendanud ja tööandja võib teda täielikult usaldada. Kutselised keeletoimetajad leiad kutseregistrist (lahtris „Kutse“ tuleb rippmenüüst valida „Keeletoimetaja, tase 6“).

Kutseeksam toimub kord aastas, eksami aeg ja koht tehakse teatavaks kaks kuud enne eksamit.

Eksamil hinnatakse hindamisstandardi alusel kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust keeletoimetaja kutsestandardile.

Keeletoimetaja kutset saavad taotleda kõik keeletoimetajad, kel on kõrgharidus või erialane töökogemus (vähemalt viis aastat). Kutse taotlemiseks tuleb aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus, allkirjastatuna paberil või digitaalselt;

2) erialane elulookirjeldus, allkirjastatuna paberil või digitaalselt;

3) haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);

4) maksekorraldus (või muu dokument) kutseeksami tasu maksmise kohta.

Vormid saad alla laadida siit: 

Tutvu ka isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Kutseeksami tasu on 120 eurot, kutse taastõendamise korral 95 eurot. Tasu tuleb üle kanda Eesti Keeletoimetajate Liidu kontole EE851010220213449228. Maksmisel tuleb märkida selgitusse „Kutseeksam“.

Keeletoimetaja 6. taseme kutse andja on Eesti Keeletoimetajate Liit. Kutsekomisjoni kuuluvad Kadri Rahusaar, Helen Noormägi, Katrin Ottisaar, Maarja Möldre, Urve Pirso, Kristel Ress ja Reili Argus. Kutsekomisjon lähtub oma töökorrast. Kutse andmist reguleerib kutse andmise kord.

Küsimuste korral võib ühendust võtta keeletoimetaja kutsekomisjoni koordinaatori Kristel Ressiga: kristel.ress@paevakera.ee, tel 5666 3876.