Kutseeksam

Järgmine kutseeksam toimub 2024. aastal Tartus.

Keeletoimetajana tegutseva inimese ja võimaliku tööandja jaoks on keeletoimetaja kutse kvaliteedimärk. Kutseline keeletoimetaja on oma teadmisi ja oskusi väärilisel tasemel tõendanud ja tööandja võib teda täielikult usaldada. Kutselised keeletoimetajad leiad kutseregistrist (lahtris „Kutse“ tuleb rippmenüüst valida „Keeletoimetaja, tase 6“).

Kutseeksam toimub kord aastas, eksami aeg ja koht tehakse teatavaks kaks kuud enne eksamit.

Eksamil hinnatakse hindamisstandardi alusel kutse taotleja teadmiste ja oskuste vastavust keeletoimetaja kutsestandardile.

Keeletoimetaja kutset saavad taotleda kõik keeletoimetajad, kel on kõrgharidus või erialane töökogemus (vähemalt viis aastat). Kutse taotlemiseks tuleb aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus, allkirjastatuna paberil või digitaalselt
  • erialane elulookirjeldus, allkirjastatuna paberil või digitaalselt
  • koopia isikut tõendavast dokumendist (passist või ID-kaardist)
  • haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia)
  • maksekorraldus (või muu dokument) kutseeksami tasu maksmise kohta

Vormid saad alla laadida siit: 

Tutvu ka isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Kutseeksami tasu on 120 eurot, kutse taastõendamise korral 95 eurot. Tasu tuleb üle kanda Eesti Keeletoimetajate Liidu kontole EE851010220213449228. Maksmisel tuleb märkida selgitusse “Kutseeksam”.

Keeletoimetaja 6. taseme kutse andja on Eesti Keeletoimetajate Liit. Kutsekomisjoni kuuluvad Kadri Rahusaar, Helen Noormägi, Katrin Ottisaar, Maarja Möldre, Urve Pirso, Katrin Kern ja Reili Argus.  Kutsekomisjon lähtub oma töökorrast. Kutse andmist reguleerib kutse andmise kord.

Küsimuste korral võib kirjutada keeletoimetaja kutsekomisjoni koordinaatorile Reili Argusele reili.argus@tlu.ee.