Kas eeri-liitega või ilma?

Ühest tekstist võib lugeda „Saia söömist peaks minimaliseerima“, teisest „Linnavalitsus minimiseerib kulutusi“, kolmandast „Ringmajandus aitab jäätmeteket minimeerida“. Kas märkasid tegusõnade mõnetähelist erinevust? Mida sellest arvata?

Sõnad minimaliseerima, minimiseerima ja minimeerima on kõik sama tähendusega. Kaks esimest sisaldavad eesti kirjakeele seisukohast tarbetuid osi, sest mõtte annab sama hästi edasi ka neist lühim minimeerima. Sama moodi võib liigse välja jätta ka näiteks neist sõnadest:

 • inventariseerima   inventeerima
 • prioritetiseerima, prioritiseerima   prioriseerima 
 • maksimaliseerima, maksimiseerima   maksimeerima

Nii mõnigi kord võib proovida aga eeri-liitest üldse loobuda – ikka et oleks lühem ja suupärasem. See tähendab, et tegusõna tunnused saab panna otse nimisõna otsa, ilma et vahele peaks panema muid liiteid:

 • protesteerima protestima
 • sorteerima sortima
 • skaneerima skannima
 • normeerima   normima

Kas sõnu peab tingimata selliselt lühemaks naksima? Ei pea, aga võib (kui arusaadavus selle all ei kannata!), sest neid sõnu näeb enamasti asjalikes tekstides, kus on konkreetsus, lühidus ja ühtlus au sees. Neid sõnu on julgustatud kirjakeelsetes tekstides lühendama juba ligi saja aasta jooksul ja mõnel juhul (näiteks sõnade analüüsima, kontrollima ja reklaamima puhul) ei kujuta enam pikemat kuju ettegi. 

Päris mitme sagedases kasutuses oleva eeri-sõna puhul võib näha lühema vormi eelistust ka kõnekeeles (ÕSist neid sõnu veel ei leia, kuid mõni on kõnekeelsena kantud ühendsõnastikku):

 • registreerima asemel öeldakse regama või regima
 • broneerima asemel öeldakse bronnima
 • organiseerima asemel öeldakse orgunnima
 • rekonstrueerima asemel öeldakse rekkima 
 • renoveerima asemel öeldakse renoma
 • programmeerima asemel öeldakse progema

Mõne eeri-tegusõna kõrval seisavad ka omaliitelised tegusõnad ja omasõnad. Vahel kõlavad need eeri-sõnadest suupärasemalt, vahel nendega võrdväärselt hästi:

 • aktiviseerima aktiveerima ja aktiivistama
 • numereerima nummerdama
 • fokuseerima ja fookustama
 • pankroteeruma pankrotistuma
 • randomiseerima juhuvalima, juhuvalikuga katset tegema
 • kommunikeerima suhtlema, edastama, teatama, teavitama

Seega tasub iga eeri-sõna puhul uurida ja katsetada, kas see on ilusam, mõnusam ja selgem eeri-ga või ilma või on sõnas ehk mõni muu liigne jupike.

Kirjutanud Airi Männik