Õigus keerutamiseks ja võimalus asja parandamiseks

Sellised fraasid nagu võimalus millegi tegemiseks, õigus millegi tegemiseks, vabadus millegi tegemiseks kipuvad eurotõlgetes sageli ette tulema, peamiselt tingituna meie suurest, palavast ja kustumatust armastusest mine-vormide vastu. Siiski ei ole sedasorti konstruktsioonid eurokeelele ainuomased. Näiteks ütles Harri Tiido hiljaaegu oma taustajuttude saates „katsed sõltumatu interneti loomiseks“.

Sageli ei tundugi need fraasid lause sees teab kui kohmakad, aga kui lause ümbert ära võtta ja vaadata fraasi n-ö paljalt, alles siis saame aru, kui võõrad need eesti keelele on ja kui sõnasõnalised kõlavad sellised tõlked.

Võimalusi, kuidas tarbetu mine-vormiga konstruktsioone asendada, on palju.

Näiteid 

 1. Tööstusautomaatika süsteemidega seoses peaks ENISA kaaluma ka ettevalmistavat tegevust, näiteks Teadusuuringute Ühiskeskuse tehnilist aruannet, mis sisaldab soovitusi tööstusautomaatika süsteemide sertifitseerimiseks
  • sertifitseerimise soovitusi / soovitusi sertifitseerimise kohta / soovitusi neid süsteeme sertifitseerida

[Ja ühtlasi mitte „süsteemidega seoses“, vaid pigem „süsteemide alal“, „süsteemide küsimuses“ vms]

 1. Analüüsi kohaselt puudub mõjuv põhjus GSP praeguse struktuuri või sellega riikide hõlmamise muutmiseks
  • puudub mõjuv põhjus GSP praegust struktuuri või riikide hõlmatust [pigem: kaetust] muuta.
 1. … suurendada suutlikkust tõenditel põhinevaks poliitikakujundamiseks ning edendada tõenditel põhineva poliitika kujundamise kultuuri avalikus halduses
  • … suurendada tõenditel põhineva / tõenduspõhise poliitikakujunduse võimalusi / suutlikkust
  • … suurendada võimalusi / suutlikkust teha/ajada/kujundada tõenditel põhinevat / tõenduspõhist poliitikat
 1. … töötada välja uued standardid, mis hõlmavad menetlusi ja meetodeid nõutavate parameetrite mõõtmiseks
  • uued standardid, mis hõlmavad / milles käsitletakse nõutavate parameetrite mõõtmise menetlusi / mõõtmistoiminguid ja (-)meetodeid
 1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed teatud suuruses sõidukipargiga eraettevõtjate kohustamiseks selle tagamisele, et kõik nende soetatud või renditud uued sõiduautod või väikesed tarbesõidukid oleksid hiljemalt 2027. aastaks heiteta.

[Siin lauses on keel koguni kahekordselt sõlmes: meetmed kohustamiseks ja kohustamine selle tagamisele.]

  • Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kohustada / kohustamaks teatud suuruses sõidukipargiga eraettevõtjaid tagama, et …

Kirjutanud Kai Vassiljeva