See seosetu „seoses“

Samal ajal kui eesti keelehooldajad võitlevad tulihingeliselt sõna osas kasutamise vastu1 – mis tõepoolest ähvardab päris-eesti keelekasutuses kõigi muude kaassõnade rolli üle võtta –, on eurokraatide keeles osas pigem haruldane. Ühesõnaga: eurotekstides kasutatakse seda pigem siis, kui see on igati omal kohal. Eurotõlgetes on aga omad n-ö valvekaassõnad: suhtes, puhul ja seoses.

Eriti seoses paistab silma sellega, et seda kasutatakse täiesti mõtlematult ja sobimatutes kohtades, tähendust hägustavalt ja laisakeelselt. Nii on sõna seoses kaotamas oma tähendust.

Näiteid

1. Kahe liikmesriigi puhul, kellega puudus ametlik kokkulepe seoses andmete esitamisega, lepiti aruandlus kokku tehnilisel tasandil …

→ Kahe liikmesriigi puhul, kellega puudus ametlik kokkulepe andmete esitamise kohta, lepiti aruandlus kokku tehnilisel tasandil …

2. Lisaks tehti edusamme seoses paljude reformidega ja mõni reform läks esialgsetest kohustustest kaugemale.

→ Lisaks tehti edusamme paljudes reformides ja mõni reform läks esialgsetest kohustustest kaugemale.

3. Amet [—] pakub liikmesriikidele vastavalt vajadusele lisaabi seoses veebiliidese kasutamise ja asjaomaste aruandlusvormide täitmisega.

→ … konkreetset lisaabi veebiliidese kasutamisel ja aruandlusvormide täitmisel.

Vahel on teksti loetavuse parandamiseks abi sellest, kui sõna seoses asendada sõnaga seotud:

4. Ülesannete jaotus komisjoni talituste vahel ühelt poolt seoses Euroopa poolaasta ning taaste- ja vastupidavusrahastuga ning teiselt poolt seoses programmijärgse ja tõhustatud järelevalvega on seletatav esimese laiema olemusega ja teise konkreetsema olemusega.

→ See, kuidas jaotuvad komisjoni talituste vahel ühelt poolt Euroopa poolaasta ning taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud ülesanded ning teiselt poolt programmijärgse ja tõhustatud järelevalvega seotud ülesanded, on seletatav esimese laiema ja teise konkreetsema olemusega.

Ent on olukordi, kus seotud ise on lauses kasutu pahalane. Näiteks:

5. piirikontrolliga seotud personalivajadus 

→ piirikontrolliks vajalik personal / piirikontrolli personalivajadus vms

Kirjutanud Kai Vassiljeva

1 Vt nt õigekeelsussõnaraamat, Eesti keele instituudi keelenõuanne, ametniku soovitussõnastik; Pullerits, Egle 2010. Kuidas hoiduda kantseliidist, lk 32; Kern, Katrin, Pullerits, Egle 2011. Keelekiirabi ajakirjanikule, lk 25; Erelt, Mati 2011. Lause õigekeelsus, Tallinn: Emakeele Selts, lk 46; Kern, Katrin 2012. Nõuandeid toimetajale, lk 24; Mäekivi, Helika 2015. Ettepanek ühe sõna *osas; Mäekivi, Helika 2020. Keerukast klaariks. Kantseliit ja tema kaaslased, lk 30–32.