Tähtsus ja lugupidamine ei sõltu tähe suurusest

Mida lähemale aasta lõpp jõuab, seda rohkem hakatakse möödunud aastat kokku võtma ja pidama mitmesuguseid galasid, kus aasta parimad saavad uhkete tiitlite võrra rikkamaks ja tuntumaks. Selliseid sündmusi kajastab tavaliselt ka visuaalne ja kirjutav meedia, mis ühtelugu eksib ise ja eksitab vaatajaid-lugejaid aunimetuse vale kirjapildiga. 

Õige on

aasta isa, ka aasta isa 2022 (või pealkirjamalli järgi „Aasta isa 2022“)

sajandi muusik

Vt ka https://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=141

Ilmselt on meile jäänud nõukogudeaegne arusaam, et ainult suure algustähega kirjutatu väljendab tähtsust ja lugupidamist. Nii see aga sugugi pole, sest ametinimetused, auastmed, aunimetused on nimetused, mis eesti keeles teadupärast kirjutatakse väiketähega.

Õige on

vallavanem

kultuuriminister

peadirektor

Tavakasutuses on õige ka Eesti president või riigi president või Eesti Vabariigi president (mitte EV president, Eesti President jmt).  

Õigusaktides jm ametlikes tekstides on õige ka Vabariigi President (kui põhiseaduse järgne institutsioon).

Mõned tiitlid kirjutame kokkuleppeliselt siiski ülimussuurtähega

Tema Pühadus

Tema Majesteet

Nende Majesteedid

Vt ka https://eki.ee/teatmik/ameti-ja-aunimetused-auastmed-teaduskraadid/

Kirjutanud Ester Põldma