Strateegiline teekaart laualt maha!

Toimetajalaualt leiab mõndagi. Pliiats – vahel lausa punane –, paberid, käsiraamatud, nüüdsel ajal muidugi arvuti ja mis kõik selle sees leida võib. Üks on kindel: mida toimetaja laual ei hoia, on teekaart. Selle ta lükkab otsustavalt laualt maha!*

Ükski keeletoimetaja ei soovita jätta asjalikku teksti kõnekeele väljendeid miski on laual või see teema on nüüd laualt maas. Ammugi ei soovita ta kasutada sõna teekaart strateegiadokumendi, strateegia, tegevuskava, plaani tähenduses.

Inglise keele road map’i eeskujul on hakatud igasuguseid tähtsaid dokumente teekaardiks nimetama. Selle teine tähendus inglise keeles ongi ‘plaan, kuidas midagi saavutada’.

Ka ÕS 2018 soovitab teekaardi asemel kasutada sisukamaid ja selgemaid sõnu: plaan, kava, tegevuskava, arengukava. Just neid, täpsemaid sõnu kasutada näitab nutikust. Kui värskelt, kutsuvalt ja usaldusväärselt võib mõjuda üks omamaise mekiga tegevuskava keeleilmas, kus meile aina teekaarte pakutakse!

Mõnes käsikirjas on kasutatud sõnu vist põhimõttel „ega küll küllale liiga tee“ (aga teeb küll!). Nõnda on allakirjutanul tulnud toimetustööl mõtiskleda, mida on mõeldud lausega See dokument saab olla alus strateegilise teekaardi loomisele. Siin sobis strateegia, kuivõrd tekstis oli mainitud juba eraldi arengu- ja tegevuskavu. Nõnda ei lähene hea toimetaja sõnavalikusõlmedele ja -pusadele kunagi loendipõhiselt, et tema asi on asendada ebasoovitavad keelendid lihtsalt sobilikega, vaid ta vaatab kogu teksti, selle mõtet, mõnikord küsib ka autorilt üle, mida on tahetud öelda.

Kirjutanud Egle Heinsar, kutseline keeletoimetaja

* Lugeda irooniana