Kuidas käänata väänamata

Viimasel ajal on jäänud silma-kõrva see, kuidas ajakirjanikud käänavad poliitikute perekonnanimesid. Tähelepanu on äratanud nimed Järg, Kaljulaid, Kallas, Ratas, Rõivas ja Seeder.

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldajad Maire Raadik ja Tiina Leemets on kirjutanud, et üldreegli järgi käänatakse eesti perekonnanimesid nagu vastavaid käändsõnu, nt Aas : Aasa. Sellest üldreeglist on võrdlemisi palju erandeid, millest kõige levinumad on järgmised neli:

1) osa omadussõnalisi perekonnanimesid, nt Aus (Aus : Ausi, mitte Aus : Ausa)

2) kirjakeeles vähem tuntud, st murdesõnad, nt Rüüt (Rüüt : Rüüdi, mitte Rüüt : Rüüda)

3) laadivaheldusega sõnad, mille omastav nimetavast tugevasti erineks, nt Raag (Raag : Raagi, mitte Raag : Rao), Laid (Laid : Laidi, mitte Laid : Laiu); sellest erandist on omakorda erandiks liitsõnad, nt Karilaid : Karilaiu

4) nimed, mille käänamisel lisanduks silp -me, -da või -nda või -i asenduks silbiga -ja või -ju, nt Kibe (Kibe : Kibe, mitte Kibe : Kibeda), Süda (Süda : Süda, mitte Süda : Südame), Vari (Vari : Vari, mitte Vari : Varju), Viies (Viies: Viiese, mitte Viies : Viienda), Väli (Väli : Väli, mitte Väli : Välja); sellest erandist on omakorda erandiks liitsõnad, nt Lilleväli : Lillevälja

Palju räägitakse nimekandja soovist, kuid unustatakse ära, et seda on põhjust küsida üksnes siis, kui nime käänamisel on võimalikud mitu varianti. EKI isikunimeandmebaasi järgi mitut moodi käänatavaid nimesid väga palju polegi. Nt ilmselt ei tuleks kellelegi pähe soovida käänata oma nime Kuld : Kuldi või Kurg : Kurgi.

Kuidas siis ikkagi on õige käänata perekonnanimesid Järg, Kaljulaid, Kallas, Ratas, Rõivas ja Seeder?

Kallas, Ratas, Rõivas ja Seeder on perekonnanimed, mille puhul on mõeldav küsida nimekandja soovi, sest reeglipärase käänamise (Kallas : Kalda; Ratas : Ratta; Rõivas: Rõiva; Seeder : Seedri) kõrval on neid EKI isikunimeandmebaasi järgi võimalik käänata ka nii, et nimetava kuju jääb alles (Kallas : Kallase; Ratas : Ratase; Rõivas : Rõivase; Seeder : Seederi). 

Järg on laadivaheldusega sõna ja kuulub seega 3. erandi alla, st õige on käänata Järg : Järgi. Perekonnanime Kaljulaid kui liitsõna saab EKI isikunimeandmebaasi järgi käänata aga üksnes Kaljulaid : Kaljulaiu.

Eesti perekonnanimede käänamisest on ka varem üksjagu kirjutatud, nende kirjutiste lingid koos põhjaliku käsitlusega leiate Helika Mäekivi Päevakera blogikandest.

Kirjutanud Mari Koik