Lühend on lühike ja selle hääldus eestipärane

Kasutame arveid ja ärikirju kirjutades tihti lühendeid. Mõnigi kord jääme hätta nende õigekirjaga. Segavad nii vanad reeglid kui ka päris tänapäevane inglise keele mõju.