Laiutav sõna „jaoks“

Tekste toimetades paistab üha rohkem silma, et osa sõnu kipub kaotama esialgset tähendust ja hakkab levima. Oma osa on selles vast ka inglise keelel. Üks selliseid sõnu on jaoks. Kas peame seda nii sageli kasutama nagu inglise keeles for’i?

Vaatame keelenõu lehte: ÕS ütleb, et jaoks tähendab ’tarvis’, seletav sõnaraamat kinnitab seda ja annab kolm selgitust. Ka sünonüümisõnastik annab kolm varianti: ’{kellegi, millegi} kasuks’; ’päralt, kasutuses’; ’tarbeks, tarvis’.

ÕS juhib tähelepanu kahele ebasobivale kasutusele: {Minu jaoks} → minule on ta autoriteet. {Minu jaoks} → mul pole teist võimalust.

Kas jaoks hakkab oma algset tähendust kaotama? Paraku paistab küll nii, kui vaadata järgmisi lauseid. Enamasti saab jaoks asemel kasutada alalütlevat käänet.

  • Minu jaoks oli huvitav lugeda, kuidas intsidendis osalenud inimesed seda asja kommenteerivad. Mul oli huvitav lugeda…
  • Ootuspäraselt on mõnede Euroopa riikide jaoks meiega sammu pidada raske. Ootuspäraselt on mõnel Euroopa riigil

Vahel aitab ka muu kääne.

  • Ülekaalu ja rasvumise kõrval on Eesti jaoks endiselt suur väljakutse alkoholi tarbimise vähendamine. Ülekaalu ja rasvumise kõrval on Eestis endiselt suur…
  • Samas pole autoteed kindlasti see oht, mille jaoks kährikud oma evolutsioonilises minevikus valmistunud on. Samas pole autoteed kindlasti see oht, milleks kährikud…

Mõnikord tasub mõelda ka ulatuslikumale toimetamisele.

  • Kuidas teose loomine teie jaoks algas, kas tekstist? Kuidas (te) hakkasite teost looma…
  • Põhiline mure Läänemere riikide jaoks ei olnud tollal gaasilekke võimalus. Läänemere riikide põhiline mure ei olnud tollal gaasilekke võimalus.

Niisiis on sõnal jaoks peamiselt kolm kasutusala: ’{kellegi, millegi} kasuks’; ’päralt, kasutuses’; ’tarbeks, tarvis’. Selle tarvitamine igal pool, kus seisaks inglise keeles for, kopeerib inglise keelt või pole põhjendatud.

Kirjutanud Piret Joalaid