„Täna“ ja „hetkel“ pole igavik

Sõna täna tähendab ’tänasel kuupäeval’, sõna hetkel aga mõistame tähenduses ’just nüüd, parajasti’. Nende sõnade tähendus on aga laienenud piiritlematusse ajavahemikku, võiks isegi öelda, et muutunud igavikuliseks, kui mõelda, kuidas meedias ja pea igat liiki tekstides „tänatatakse“ ja „hetkeldakse“.

Sõnade täna ja hetkel ning nende variatsioonide (tänasel päeval, tänasel hetkel, praegusel hetkel ja momendil) kasutamine laienenud tähenduses on muutunud üsna ulatuslikuks. Mati Erelti ütlust mööda on selline muutus toimunud juba 1980. aastatest ja levima hakanud poliitikute ja ametnike keelest.

Toon mõne näite oma tööst.

Tänu nendele tegevustele oli võimalik startida täna märtsi lõpus juba ehitusega. – Mõelge nüüd natuke, kuidas saab millegagi alustada tulevikus ja täna ühekorraga?

Selgem oleks: Tänu nendele tegevustele oli võimalik startida tänavu (või selle aasta) märtsi lõpus juba ehitusega.

Hetkel on hunte Eestimaa metsades 2021. aasta sügise seisuga 2526 pesakonda. – Kuidas saab hetkel võrduda pooleteise aasta taguse ajaga?

Selgem oleks: Eelmise aasta sügise seisuga on hunte Eestimaa metsades 25–26 pesakonda.

Ametniku soovitussõnastik suunab ka neid sõnapaare asendama sobivama tähendusega: 

  • praegusel hetkel praegu, praegusel ajal, praegusajal
  • tänasel hetkel praegu, praegusel ajal, praegusajal
  • tänasel päeval praegu

Kirjutanud Nele Katvel