Kas ikka protsessime?

Vahel võib lugeda, kuidas protsessitakse pangaülekannet, tooteid, heli, infot, muusikat, päringuid, mõtteid, toitu jne. Sõna protsessima tähendus on vähemalt viimased sadakond aastat olnud kohut käima, oma õigust taga nõudma (Tammsaare, Kross, VSL, EKSS, ÕS, Bristol). Vaevalt et nüüdki kõikide nende asjade pärast kohtus käiakse – pigem on sõnale tekkinud inglise keele mõjul mitu kõrvaltähendust.

Kui sõna sisu laieneb, väheneb selle täpsus ja arusaadavus, eriti kui kontekst ei aita. Tabavust aitab aga suurendada näiteks võõrsõna väljavahetamine selge omasõna vastu. Nii võib toimida ka sõna protsessima puhul, millele jagub arvukalt omavasteid.

  • Selgitame, kuidas protsessime teenuse käigus kogunenud isikuandmeid -> töötleme
  • Pärast selle uudise saamist oli mul vaja asja protsessida -> seedida, asja üle mõelda
  • Õnnetuse järel anna endale aega protsessida ja taastuda -> järele mõelda, mõtteid koguda
  • Ma pean telefoniga rääkides infot samal ajal protsessima -> läbi töötama
  • Amet protsessib selliseid juhtumeid tasuta -> menetleb
  • Enne kirjutamist protsessin mõtteid -> mõlgutan

Autor Helika Mäekivi