Liidul on uus veebileht

Kümnendaks sünnipäevaks kinkis keeletoimetajate liit endale uue veebilehe. Selle valmimisele aitasid kaasa liidu liikmed, kes vastasid maikuus veebilehe uuendamist puudutavale küsitlusele ning andsid suurepäraseid mõtteid ja innustust. Lehe tegid valmis arendajad Liis Normann ja Silver Sirp.

Vana veebileht
Uus veebileht

Mis on uut?

  • Uuel lehel on tänapäevane ülesehitus ja värske välimus, mida saab soovi korral päisepilte vahetades uuendada. Sisule, mille vastu võib huvi tunda ka juhukülaline, on viidatud esilehel.
    Liis Normann tutvustab äsja valminud veebilehte
  • Kroonikas on kõik artiklid eraldi, mitte enam ühel lehel.
  • Ajaloolise ülevaate liidu tegevusest saab verstapostide ajateljelt.
  • Liikmete nimekirja leiab nüüd ühelt lehelt mitme saki alt. Esialgu oli kavas täiendada nimekirja ka liikmete kontaktandmete ja kodulehelinkidega, kui sellest mõttest tuli huviliste vähesuse tõttu loobuda.
  • Tööpakkujale mõeldud teave on värskendatud ja arendajad lisasid sinna moodsa kontaktivormi. Sinna sisestatud andmed jõuavad e-kirjana juhatusele, kes edastab need postiloendisse.
  • Päris uued on õpivõimalusi tutvustav leht ja rubriik „Keeletoimetaja soovitab“.

Rubriik „Keeletoimetaja soovitab“

Soovitusrubriik on meie enda koht, kus anda töökogemusele tuginedes nii üksteisele kui ka laiemale lugejaskonnale nõu, kuidas koostada selget, arusaadavat, ladusat ja tabavat eestikeelset teksti. Aasta lõpuni püüame avaldada iga nädal ühe loo, hiljem piirdume ühe artikliga kuus.

Kes soovib rubriigi koostamisele kaasa aidata, andku endast palun juhatusele märku. Kaastööd on väga oodatud!