Varjus on asju

Üks väheseid telekavaatamisharjumusi, mis mul veel alles on, on ETV pühapäevaõhtune krimisari. Või õieti oli, kuni ETV hakkas ka pühapäevaõhtuti näitama kordusi. Kui korduste näitamises üldse midagi head on, siis on see võimalus, et teisel vaatamisel jääb silma midagi, mida esimese korraga ei märka. Näiteks ühel õhtul jälgisin ajaviiteks „Vera“ tõlget. See on üks asi, mis ETV-s on hästi: tõlked on enamjaolt kvaliteetsed. 

„Vera“ tõlkija oli olnud koguni nii meelekindel, et oli fraasi he kept a low profile tõlkinud ta hoidis varju (mitte ta hoidis madalat profiili). Seda ajal, kui inimesed rapsivad pea kaotanult kahe keele vahel: ema räägib raadiointervjuus, et ta on oma lapse jaoks „seal“, ajakirjanik räägib raadiosaates, et ta annab teatud erakonnale „krediiti“, ajakirjanik kirjutab paberlehe pildiallkirjas, et miski on jõe teisel „poolel“ jne. Selgituseks: ingl to be there for sb – kellegi jaoks olemas olema; to give credit – (siin kontekstis) tunnustama; on the other side of the river – jõe teisel kaldal.

„Vera“ tõlkija kindlameelsus liigutas mind sügavalt. Ma ei tea, kes see inimene on, ta on ju ise ka täiesti varjus. Aga teeb tähtsat tööd. Tema tõlgete mõju – kas või vaatajate alateadvusele – on üüratu. Mõistsin, et sedasama saavad teha kõik, kes räägivad, kirjutavad, tõlgivad, toimetavad: usaldada oma keelevaistu, mis on välja kujunenud hea eesti kirjanduse, heade eestikeelsete tõlgete ja hea koolihariduse põhjal, ja jätta nt uues tähenduses profiil, ekspertiis ja adresseerimine kus see ja teine. Mis siis, et uus sõnastik neid rahvale agaralt tutvustab.

Selgituseks: Sõnaveebis on sõna profiil juures märgitud ka ühendid madala profiiliga; madalat profiili hoidma; sõnal ekspertiis mööndakse ka inglisemõjulist tähendust ’teadmised, kogemused, asjatundlikkus’ ja sõnal adresseerima inglisemõjulist tähendust ’mingit muret, probleemi teadvustama, seda käsitlema, lahendusi otsima’ (vrd samad sõnad ÕS 2018-s).

Kirjutanud Mari Koik