Kas protsent või protsendipunkt?

Foto: Pexels

Protsent on üks sajandik tervikust, st millegi osakaal, sisaldus vms. Seda kasutatakse siis, kui räägitakse millegi määrast terviku hulgas. Asi läheb aga segasemaks siis, kui mängu tuleb määra muutumine – miski kasvab või kahaneb, tõuseb või langeb, suureneb või väheneb –, sest siis tulevad kõne alla nii protsendid (%) kui ka protsendipunktid (PP).

Varem soovitas EKI protsendipunkti kui toortõlget vältida ning väljendada määra muutust sõnaühendiga protsendi võrra. See oli aga paljudele statistikutele ja majandusinimestele vastuvõetamatu, sest muutusel x protsenti ja x protsendipunkti on oluline sisuline vahe. Mais 2022 on EKI senist seisukohta oma teatmikus korrigeerinud, soovitades oskustekstis sõna protsent kasutamist protsendipunkti sünonüümina vältida (vt „Tähenduse eristamise täpsusest“). Seejuures on sõna võrra kasutus mõlema sõna juures vaba.

Niisiis, sõnavalik oleneb sellest, kas arvestada tervikuna varasemat määra (st endine 25% on uue tehte alus ehk nüüd 100%) või rääkida varasemast määrast kui mingi suurema terviku osast (st endine 100% on ka nüüd 100% ja 25% jääb samaks ka uues tehtes), st kas tehtud on korrutus-jagamistehe või liitmis-lahutustehe.

 • Kui miski oli enne 25% ja see kasvas 27,5% peale, siis muutus ehk vahe on 10%.
  Tehe (27,5 – 25) : 25 = 0,1
  Teisisõnu, kui miski oli enne 25% ja see kasvas 10% (võrra), siis nüüd on see 27,5%.
  Tehe 25 × 1,1 = 27,5

  Maksumäär kasvas 33%-lt 35%-le ehk ~ 6% (võrra).
  Tehe (35 – 33) : 33 = 0,06. Kontrolltehe 33 + 6% = 34,98
  Hinda alandati 50 eurolt 40-le ehk 20% (võrra).
  Tehe (40 – 50) : 50 = –0,2. Kontrolltehe 50 – 50 × 0,2 = 40

 • Kui miski oli enne 25% ja see kasvas 35% peale, siis muutus ehk vahe on 10 PP.
  Tehe 35 – 25 = 10
  Teisisõnu, kui miski oli enne 25% ja see kasvas 10 PP (võrra), siis nüüd on see 35%.
  Tehe 25 + 10 = 35

  Maksumäär kasvas 33%-lt 35%-le ehk 2 PP (võrra).
  Tehe 33 + 2 = 35
  Hinda alandati 50 eurolt 40-le ehk 10 PP (võrra).
  Tehe 50 – 10 = 40

Veel tasub meeles pidada, et muutus saab toimuda kas protsendist protsendini või protsendilt protsendile. Kindlasti ei tohiks neid konstruktsioone segada.

Töötuse määr tõusis 6%-st 7%-ni (mitte 6%-st 7%-le).
Töötuse määr tõusis 6%-lt 7%-le
(mitte 6%-lt 7%-ni).

Kirjutanud Mirel Püss