Aukartustäratav „võimekus(ed)“

Kriisiräsitud maailmas seisame keelekasutajatena iga päev silmitsi suutlikkusega neis oludes hakkama saada. Loeme-kuuleme võimekusest elektrihinna tõusuga toime tulla, vastupanuvõimekusest konfliktiolukorras, NATO sõjalistest võimekustest ja vajadusest tõsta Eesti riigikaitselisi võimekusi, samuti viiruse testimise võimekustest ja koolide võimekusest haiguspuhangule reageerida. Näiteist ilmneb hästi tänapäeva üld- ja ajakirjanduskeelele omane joon: nende piir erialakeelega on hägus. Teisisõnu tähendab see, et erialane väljendusviis imbub tavakodaniku keelekasutusse. Põhjused on keelevälised ja johtuvad suuresti iga kodaniku õigusest-vajadusest olla toimuvaga kursis. Ent ühes terminitega tikub keelepruuki ka erialane kantseliit. 

Taolisi keelendeid nagu võimekus(ed) olen nimetanud libaterminiteks. Esmapilgul, teksti süüvimata või valdkonda tundmata, võivad need näida terminitena, ent neil ei ole terminiväärtust. Tuleb rõhutada, et ükski sõna pole iseenesest halb, küsimus on arusaadavuses, kasutuskontekstis ja suhtluseesmärgis. Nii on võimekusel oma koht näiteks psühholoogias ja üldkeeles, kõneldes vaimsest võimekusest (’omadus, mille puhul võimet on üle keskmise’, vastand: võimetus). 

Sõnamoodustuslikult on võimekus mitmekordne tuletis (võim/e/k/us), mille kasutamine samas tähenduses võime, võimsuse või suutlikkusega pole otstarbekas. Nii on lihtsam-ladusam kõnelda koolide võimest või suutlikkusest, vastupanuvõimest konfliktiolukorras ja NATO sõjalisest võimsusest. Vahel on mõistlikem öeldu ümber sõnastada, nagu lauses eesmärk jäi täitmata rahaliste võimekuste tõttu (vrd raha puuduse tõttu). 

Libaterminite põhijooni on ülekasutamine, mistap on tähendus laienenud ja hägustunud. Neist moodustatavad sõnaühendid ja laused tekitavad pealiskaudsel lugemisel arusaamisillusiooni. Tihti ei anna kontekstki piisavat mõistmisvihjet, mistõttu tuleb toimetajal autorilt küsida, mida see täpselt silmas pidas. Nii võib fraas riigikaitseliste võimekuste tõstmine viidata muu hulgas vajadusele suurendada soomukite hulka, tõhustada väljaõpet või teha rohkem riigikaitselist teavitustööd. Ühes mõtte hägustamisega muudavad libaterminid lause kantseliitlikuks, mistõttu kannatab omakorda mõistetavus. Olgem siis piisavalt võimekad selleks, et võimekustega hakkama saada!

Kirjutanud Reet Hendrikson