Õis-õielt õielt õiele – õigesti!

Enamasti kaasneb õigekirjareeglitega mingi ports erandeid, mis on tüütud õppida. Ent uskuge või mitte, meil on olemas vähemalt üks täiesti erandivaba sõnarühm. Selle moodustavad väljendid, milles sõnatüvi kordub, kuid eri käände või liitega (nt õisõieline, õis-õielt, õielt õiele, õis õie järel). Ehkki olenevalt vormist kehtib selles rühmas kolm kirjapilti, ei saa nende äraõppimise järel enam kunagi eksida.

KOKKUKIRJUTUS

Kui tüvi kordub ne– ja line-lõpulises omadussõnas, tuleb kõik kokku kirjutada:

järkjärguline, sammsammuline, tähttäheline, sõnasõnaline, üksühene

SIDEKRIIPS

Kui korratavatest sõnadest esimene on nimetavas ja teine alaltütlevas käändes, on nende vahel sidekriips:

järk-järgult, samm-sammult, täht-tähelt, sõna-sõnalt, aeg-ajalt, tund-tunnilt, päev-päevalt, aasta-aastalt, aste-astmelt, rida-realt, kord-korralt

LAHKUKIRJUTUS

Kui aga tüvekordusega sõnad on mis tahes muus käändes või vormis, jäävad need alati üksteisest lahku. Näiteks on üsna levinud ühendid, millest esimene sõna on seestütlevas ja teine sisseütlevas käändes:

tunnist tundi, päevast päeva, aastast aastasse, ajast aega, silmast silma, näost näkku, palgest palgesse, käest kätte, seinast seina, külast külla

Ent tuleb ette ka teisi käändeid:

lõppude lõpuks, üks ühele, uksest ukseni, kellast kellani, äärest ääreni, riik riigis, ots otsaga, toon toonis, küljelt küljele, oksalt oksale

Kui korduvsõnade järele soovitakse lisada mõni kaassõna, jäävad kõik kolm lahku:

päev päeva kaupa, sõna sõna järel, kivi kivi peale, õlg õla kõrval, hammas hamba vastu, löök löögi otsa, külg külje vastas, vaidlus vaidluse pärast

Tüvekordusega väljendite kirjutamise viise on seega tervelt kolm. Tundub keeruline? Tegelikult piisab, kui õppida ära sõnade järk-järgult ja järkjärguline kirjapilt – kõikides muudes vormides kirjutatakse korduva tüvega sõnad lahku.

Soovitus tugineb Helika Mäekivi 2013. aasta Päevakera postitusele „„järk-järgult“, „järkjärguline“ ja „järk järgu haaval““

Lisalugemine: Argo Mund 2004. Päev-päevalt, päevast päeva, päevpäevaline, päev päeva kannul …

Kirjutanud Helika Mäekivi