Võrtsjärve-äärne

Selleaastases e-etteütluses tekitas küsimusi väljendi Võrtsjärve-äärne kirjutamine. Uurime, kuidas see siis käib.

  • Kui omadussõnadele, mille lõpus on ne- ja line-liide, lisatakse ette nimi-, omadus-, arv- või asesõna, tuleb need kaks kokku kirjutada:

sõjaeelne, üksustevaheline, meetrilaiune, lepingujärgne, lauluhimuline, kevadehõnguline, kolmeaastane, kümneeurone, temanimeline, ennetähtaegne

  • Kui aga ne- ja line-liitelise omadussõna ette soovitakse kirjutada nimi, täht, lühend vm, kirjutatakse need kokku sidekriipsuga, sest see aitab liituvat osa paremini eraldada:

Võrtsjärve-äärne, Tammsaare-aegne, Vahemere-hõnguline, U-kujuline, IT-teemaline, line-liiteline

Nende kahe põhireegli kõrval on aga veel paar asjaolu, mida silmas pidada. 

  • Kui ne- ja line-liitelise omadussõna ette lisatavaid sõnu ja nimesid täpsustab mõni kolmas sõna või arv, kirjutatakse kõik sõnad lahku:

koleda sõja eelne, kolme üksuse vaheline, päikeselise kevade hõnguline, kahekümne kolme aastane, 100 aasta vanune, 80 meetri laiune, Peipsi järve äärne, Anton Hansen Tammsaare aegne

  • Arvudega on veel eraldi lugu. Kui liita need ne- ja line-liitelise omadussõnaga, on võimalik kasutada sidekriipsu või kirjutada arv ja sõna kokku. Ühega lõppevad arvud ja l-tähega algavad omadussõnad võiks aga segaduse vältimiseks liita alati sidekriipsuga:

40meetrine ~ 40-meetrine, 23aastane ~ 23-aastane, 80meetrine ~ 80-meetrine, aga 31-liitrine, 101-liikmeline, 11-leheküljeline

Lisalugemist leiab eesti keele käsiraamatust (lk 102–104) ja EKI teatmikust.

Kirjuanud Helika Mäekivi