Korraks vaid ainult sain ma olla sinuga

Mõnikord võib meediatekste toimetades märgata üsna ülemäärast vaidi-armastust. Selle vältimiseks on meil aga hulk sünonüüme, mis lisavad tekstile vaheldusrikkust, teistsugust sõnaseadet ja stiili.

Sõnal vaid on kaks ülesannet: olla sidesõna või määrsõna. Sidesõnana tal sünonüüme eriti ei ole ja ta ongi enamasti ainuvõimalik:

Täna seisan ma siin, et Eesti kool ei muutuks supiköögiks ja lastehoiuga sotsiaalasutuseks, vaid et seal annaksid haridust tugevad spetsialistid, kes tahavad rõõmuga tööle minna.

Peamine pole aga raha, sest Tartu vangla täieliku sulgemisega säästaks riik 13 miljonit eurot aastas, aga seda veel ei tule, vaid miski muu. 

Küsimus pole selles, kas valida kasum või mingid muud aspektid, vaid selles, kui palju need mõjutavad ettevõtluse raamtingimusi ja kasumit.

Määrsõna ülesannetes ei ole sõna vaid aga ainuke valik. Meelde tasuks tuletada ka selliseid unarule jäänud sõnu nagu pelgalt, paljalt, ainuüksi, üksi, üksnes jms. Sobiva sõna otsimisel saab abi näiteks sünonüümisõnastikust ja keeleveebi tesaurusest.

Hamlet, Othello, Antonius, Petruchio – selline Shakespeare’i kangelaste nimekiri on vaid üksikute näitlejate rollinimistus. → Hamlet, Othello, Antonius, Petruchio – selline Shakespeare’i kangelaste nimekiri on ainult üksikute näitlejate rollinimistus.

Walesi printsessi esindajad jagavad tema kohta edaspidi terviseinfot vaid siis, kui see on vajalik. → Walesi printsessi esindajad jagavad tema kohta edaspidi terviseinfot üksnes ~ ainuüksi ~ ainult siis, kui see on vajalik.

Hariduse kui väga prestiižika toote eksport on vaid asja üks külg. → Hariduse kui väga prestiižika toote eksport on kõigest ~ pelgalt ~ ainult asja üks külg.

Kui meeskond koosneb elavatest puudest, nendest, kes pole tulnud maailma vaid jalajälgi jätma, on liikumapanevaks jõuks saavutusmotiiv. → Kui meeskond koosneb elavatest puudest, nendest, kes pole tulnud maailma ainuüksi ~ pelgalt jalajälgi jätma, on liikumapanevaks jõuks saavutusmotiiv.

Peipsi jääle kippuvad kalamehed arvavad manitsusi kuuldes, et need on vaid sõnad, mis ei puutu neisse. → Peipsi jääle kippuvad kalamehed arvavad manitsusi kuuldes, et need on paljalt ~ pelgalt ~ ainult sõnad, mis ei puutu neisse.

Mõnikord juhtub, et kirjutaja on jäänud sõna vaid kütkesse ühes lauses kohe mitu korda:

Koolimajas olid teisipäeval tundi andmas vaid majandusjuhataja ja vallaametnikud, klassi ette ei lastud vaid koristajat. → Koolimajas olid teisipäeval tundi andmas üksnes majandusjuhataja ja vallaametnikud, klassi ette ei lastud ainult koristajat.

Eriti vajaks sõna vaid väljavahetamist siis, kui ta täidab korraga mõlemat ülesannet:

Ta esindabki seal mitte vaid iseennast, vaid kõiki täitevvõimu kandjaid. → Ta ei esinda seal mitte ainult iseennast, vaid kõiki täitevvõimu kandjaid.

Me ei ole siin vaid selleks, et kapi taga pikutada, vaid peaksime looma väärtust ka järgnevatele põlvedele, mis jääks kestma. → Me ei ole siin pelgalt ~ üksnes ~ ainuüksi selleks, et kapi taga pikutada, vaid peaksime looma väärtust järgnevatele põlvedele, mis jääks kestma.

Seega on tore ja ergastav kasutada tekstis määrsõna vaid kõrval ka teisi sünonüüme. Vaheldus rikastab!

 

Kirjutanud Marika Kullamaa