Head selge keele päeva!

Täna, 13. oktoobril on rahvusvaheline selge keele päev. Selle puhul on paslik anda viis väikest nõuannet, millele pöörata tähelepanu selgekeelse teksti kirjutamisel.

  1. Mis on teksti eesmärk?

Vali teksti kirjutamisel üks põhiteema ja nimeta see juba pealkirjas või esimeses lõigus. Pealkiri peaks sisaldama olulisi märksõnu ja tekitama huvi. Mõtle läbi, kas soovid jagada teavet, lahendada probleemi, muuta hoiakuid, esitada kutse või mõjutada lugejat veel mõnel viisil. Püüa vastata kuuele uudisküsimusele: mis, miks, millal, kes, kus, kuidas? Aseta rõhk kõige tähtsamale ja esita kõik muu lisateabena, nii et teksti kese püsib.

  1. Kellele sa kirjutad?

Mõtle oma lugejale – kas see on kooliõpilane või pensionär, spetsialist või valdkonnast kaugemale jääv inimene, sinu asutuse töötaja või sellest väljaspool olev huviline. Kõigile korraga kirjutades ei pruugi sa oma eesmärgini jõuda. Pane ennast lugeja ossa, katsu aimata, mida ta võib küsida, ja vasta talle juba ette. Palu mõnel sõbral või tuttaval olla proovilugeja – kui tema ei saa mõnest asjast aru, ei saa ilmselt ka ülejäänud sihtrühm.

  1. Milliseid sõnu valida?

Eelista huvitavaid omasõnu otsetõlget meenutavatele võõrsõnadele: finantseerimine > rahastamine; initsieerima > algatama, alustama; paneeldiskussioon > vestlusring, arutelu; fookus > tähelepanu kese; indikeerima > viitama, märku andma, tähendama, näitama, osutama; skoop > ulatus, kasutusala; positiivne > rõõmustav, teretulnud;  roll > tähtsus, mõju, vajalikkus; ressurss > raha, aeg, vahendid või inimesed jne.

Väldi igavaid stampsõnu väljakutse, panustama, oluline, kaardistama, pudelikael, sisend ja leia nende asemele uudseid ja huvitavaid.

Püüa vältida keerulisi termineid, aga kui pead neid kasutama, selgita nende taga olevaid mõisteid lugejale. Ära kasuta vähetuntud lühendeid.

  1. Kuidas vormistada?

Pane ühte lausesse üks seisukoht ja järgmise jaoks kirjuta uus lause. Üks lõik võiks sisaldada ühte terviklikku mõttekäiku. Ka kogu tekst peaks moodustama ühtse kogumi mõtetest, mis kulgevad loogilises järjekorras lausest lausesse ja lõigust lõiku. Pane kirja üksnes vajalik, seejärel jäta välja kõik, mis ei ole asjakohane ega toeta teksti eesmärki, ja siis kärbi karmilt veel. Lühikese teksti läbilugemise tõenäosus on alati suurem, mistõttu eelista lühemaid lauseid ja liigenda pikemaid lauseid komaga. Lühemad lõigud ja alapealkirjad hõlbustavad lugemist.

  1. Kuidas paeluda ja köita?

Kasuta juba pealkirjas mõnda värvikat ja tugevat tegusõna ja anna kohe alguses vastus küsimusele, miks peaks seda teksti edasi lugema. Väldi liigsõnasust ja asjatut keerutamist, nt Parkimistasuga seoses tuleb öelda, et see kehtestatakse järgmisest kuust > Parkimistasu kehtib järgmisest kuust. Hoidu kantseliidist: Antud seadme remontimine leiab aset ainult isikute poolt, kellel on vastavad volitused > Seadet võivad remontida ainult volitatud isikud. Ole isikupärane, eelista lihtsust keerukusele ja selgust udutamisele.

Selge keele põhimõtete kohta saab lisaabi EKI teatmikust ja vihikust „Kirjuta selgelt“.

Kirjutanud Helika Mäekivi