„Koheselt“ lohiseb loheselt

Koheselt on määrsõna (vastab küsimusele kuidas?). Kui see juppideks lahti võtta, siis tunneme ära koostisosad: määrsõna kohe, omastava käände vormis omadussõnaliide –ne ja määrsõnaliide –lt (kohe + se + lt). Ühest lihtsast ja lühikesest määrsõnast on niimoodi tekkinud pikavõitu ja täpselt sama tähendusega määrsõna.

Samasuguseid lt-liite abil moodustatud määrsõnu satub kirjalikesse tekstidesse sageli, näiteks ravimit tuleb võtta igapäevaselt (parem: iga päev), taotlusi võib esitada aastaringselt (parem: aasta ringi), üleminek uuele süsteemile toimub järkjärguliselt (parem: järk-järgult). Olgu kirjutaja sõnavaliku taga soov oma teksti kas tõsisemaks või pidulikumaks teha, tulemus on igatahes lugeja koormamine sõnalohega.

Matemaatikatunnist mäletame, et kui murrud said taandatud, ühine nimetaja leitud, läks ülesande lahendamine juba libedamalt. Just samamoodi on ka kirjaliku tekstiga: üleliigse grammatilise info taandamine toob mõtte selgemini esile ja teeb teksti ladusamalt loetavaks.

Samal teemal on kirjutanud ka Sirje Mäearu lt-liitelised määrsõnad“, Priit Põhjala „Keelekaste: Tallinn–Vladivostok–Narva“, Helika Mäekivi Päevakera blogis, Scriba tõlkebüroo oma nõuanderubriigis jpt.

Kirjutanud Hille Saluäär