OSKA Seminar: Kuidas õpetada tõlkijaid ja toimetajaid?

Kutsume kõiki huvilisi osalema Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Tõlkemagistrite Liidu ühisüritusel reedel, 21. veebruaril 2020 kell 14–18 Tallinna Ülikoolis ruumis A046.

Ürituse eesmärk on tuua kokku tõlkijad ja keeletoimetajad ning leida ühise arutelu käigus vastuseid sellele, kuidas saaks tõlkijaid ja toimetajaid tööturu jaoks paremini ette valmistada. Mõelda võiks ülikoolide õppekavadele, aga ka töötavate tõlkijate ja toimetajate täienduskoolituste peale.

Ürituse teema juhatab sisse Kutsekoja OSKA uuringurühm, kes tutvustab OSKA aruannet „Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: kultuur ja loometegevus: audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitööstus“, mille üks alaosa on pühendatud keelespetsialistidele ehk tõlkijatele ja toimetajatele. OSKA aruande tutvustusele ja küsimusteringile järgnevad Tallinna ja Tartu ülikooli tõlkeõpetuse ja keeletoimetamise magistriõppekavade lühitutvustused. Saadud teavet analüüsime rühmatöös ja arutleme ühiselt praeguse olukorra plusside ja miinuste üle, kaalume tulevikuvõimalusi ning arengut toetavaid tegevusi. Arutelu tulemusena valmib kokkuvõte, mis on plaanis avaldada Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamatus.

Ajakava

14.00–14.45  OSKA aruande tutvustus, Kutsekoja OSKA uuringujuht Katrin Pihli

14.45–15.30  TLÜ keeletoimetajate õppekava tutvustus, Reili Argus

                      TÜ eesti keele hoolde õppekava tutvusus, Riina Reinsalu

                      TLÜ tõlkeõpetuse õppekava, Triin van Doorslaer

                      TÜ tõlkeõpetuse õppekava, Reelika Saar

15.30–16.00  Kohvipaus

16.00–18.00  Analüüs ja arutelu

Ühisüritusele palume end registreerida SIIN. Viimane registreerimispäev on 16. veebruar.

Seminari toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Ühisürituse korraldustoimkonna nimel

Karin Zurbuchen, + 372 5342 1860

Riina Reinsalu