Uus aastaraamat on valmis!

Äsja ilmunud Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat 2019 on meie veebilehel tasuta kättesaadav. Peale toimetajate on aastaraamat mõeldud kõigile keeleerksatele inimestele.

Liidu teises aastaraamatus kajastatakse eelmise aasta üritusi ja algatusi. 2019. aasta märtsis toimunud keeletoimetajate vestlusringist on välja nopitud toimetajate jaoks olulisim ning kirja on pandud kevadseminari ettekanded keeletoimetamise minevikust ja tulevikust. Uute algatuste seas antakse ülevaade keeletoimetaja kutsestandardist ja esimesest kutseeksamist ning kampaaniast „Kutsu keeletoimetaja külla!“. Juba traditsioonilistest ettevõtmistest vaadatakse tagasi keeletoimetamistalgutele, toimetajaauhinna algatusele ja selge sõnumi võistlusele. Praktiliselt poolelt jagatakse tehnilise teksti toimetamise näpunäiteid ning tutvustatakse keeletoimkonna otsuseid ja „Eesti õigekeelsuskäsiraamatut“ veebis. Isiklikumas käsitluses mõtiskleb noor keeletoimetaja oma ametivaliku ja esimese töökogemuse üle.

Aastaraamatu peatoimetaja on Ann Siiman, kolleegiumi liikmed ja keeletoimetajad Helika Mäekivi, Airi Männik, Külli Pärtel, Riina Reinsalu ja Ann Siiman, korrektor Egle Heinsar ning kujundaja Krista Saare. Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Aastaraamatu saab soetada ka trükisena.

Huvitavat ja silmaringi avardavat lugemist!