Kutseeksam toimub 30. augustil

Keeletoimetaja kutseeksam toimub 30. augustil 2021 Tallinnas. Täpsem teave, sh eksamieelse infotunni aeg veel selgub.

Loe lisa: https://www.keeletoimetajateliit.ee/kutseeksam/