Uus aastaraamat ootab lugejaid

Eesti Keeletoimetajate Liidul on ilmunud kolmas aastaraamat, mis on kõigile huvilistele tasuta kättesaadav.

Kuigi aastaraamatus kajastatakse liidu traditsioonilisi tegevusi, on suurem osa raamatust pühendatud siiski üldhuvitavatele keeleteemadele, nt tõlkija ja toimetaja rollile tänapäeva tööturul, keelemuutustele ja selgele keelele.

Varasemad aastaraamatud leiab aadressilt https://keeletoimetajateliit.ee/aastaraamat/.

Aastaraamatu trükise ostu sooviga pöörduge palun aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee.