Keeletoimetajate liidu neljas seminar 29. jaanuaril Tallinnas

Olete oodatud keeletoimetajate liidu neljandale toimetajaseminarile “Tähtsad pisiasjad”, mis toimub 29. jaanuaril kl 12–15 Tallinna Ülikoolis Narva mnt 29 Silva õppehoones ruumis S240.

Martin Mileiko (Profimeedia graafiline disainer) räägib keeletoimetaja ning kujundaja-küljendaja rollist ja koostööst.
Reili Argus (Tallinna Ülikooli eesti keele professor) võtab jutuks pisiinfo toimetamise ja tehnilise toimetamise.
Mai Valtna (Rahvusraamatukogu, Eesti ISBN Agentuuri juhtiv spetsialist) tutvustab tiitellehe standardit ja ISBN-numbriga seotud protseduure.

Registreerumine ja küsimused esinejatele 26. jaanuariks aadressil http://goo.gl/forms/OFZgS0KD9F.

Üritust toetab Haridus- ja Teadusministeerium.