Esimesed selge sõnumi auhinna võitjad on selgunud

Rahvusvahelisel selge keele päeval 13. oktoobril 2014 Euroopa Komisjoni Eesti Esinduses toimunud galal andis auhinnad kätte hindamiskomisjoni esimees, Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop.

Algatuse eesmärk on juhtida ettevõtete, riigiasutuste ja vabasektori tähelepanu sellele, et oma sõnumeid hästi läbi mõeldes ja selgelt väljendudes toome kasu nii endale kui teistele. Iga ühiskondliku sõnumi loomisse tuleks kaasata nii keele- kui disainiasjatundjaid. Eri valdkondade oskused täiendavad teineteist ning aitavad luua selgemat ja sõbralikumat ühiskonda.

Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvis LHV Panga eraisiku kliendi- ja internetipanga leping, mis torkab silma lühiduse, selge ülesehituse ja hea loetavuse poolest.

Parima selge sõnumiga tarbepildi auhind anti Nukuteatri plakatile „Nukuteatrit igale vanusele“, mis on lihtne, lakooniline ja mänguline.

Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga on Tallinna Ülikooli „Ühe minuti loengu“ sari kui suurepärane algatus teaduse tutvustamiseks lihtsas ja selges vormis.

2014. aasta selge sõnumi edendajaks valiti Tervise Arengu Instituut oma mitmekesiste tervislikke eluviise propageerivate kampaaniatega. Neis on kasutatud erinevaid teavitamiskanaleid, lähtutud sihtrühma uuringutest ja kampaaniaid sihtrühma peal katsetatud.