Katre Õim (25.08.1970 – 20.07.2016)

Ootamatult on meie hulgast lahkunud Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi dotsent, keeleteadlane Katre Õim.

Keeleteadlasena keskendus Katre Õim oma uurimustes eesti keele fraseoloogiale, uurides eesti fraseologismide ehitust ja tähendust ning metafoorseid tähendusülekandeid. Tema sulest ilmus suur hulk teadusartikleid, ta oli eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasi ja elektroonilise alussõnastiku loojaid, ka paljude keeleürituste, muuhulgas muutuva keele päeva korraldaja.

Katre Õim toimetas keeleteaduslikke kogumikke ja ajakirju, õpetas paljusid noorema põlvkonna keeletoimetajaid, juhtis TLÜ keeletoimetaja magistrikava ning juhendas keeletoimetaja magistriõppe üliõpilasi.

Avaldame keeletoimetajate liidu nimel sügavat kaastunnet lähedastele ja sõpradele.