Emakeeleõpetajad on nimetanud keeletoimetajate liidu enda aasta sõbraks

Nädalavahetusel oli meil suur au võtta Eesti Emakeeleõpetajate Seltsilt vastu 2021. aasta sõbra tiitel.

Oleme emakeeleõpetajatega eeskätt viimasel ajal leidnud ühiseid teemasid ja kokkupuutepunkte. Eks on ju meie mõlema eesmärk keelekasutajat harida ja heakeelsust edendada, üksnes toimetajad teevad seda peamiselt täiskasvanute seas, õpetajad aga kujundavad kogu meie tulevikku. Mõistagi on meie keskel keeletoimetajaid, kes õpetavad ka emakeelt, ja sagenenud on ka kontaktid emakeeleõpetajatega, kes toimetavad vahel ka mõne teksti. Liigume rööpsetel radadel, mis sageli ühinevad ja ristuvad.

Meie juhatuse liige Helin Kask võttis laupäeval Pärnus emakeeleõpetajate auaadressi ja rinnamärgi tänu ja rõõmuga vastu. Õpetajate varasematest sõpradest saab lugeda seltsi kodulehe uudiste rubriigist ja Vikipeediast.

Tänukirjas ütlesid õpetajad:
„Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi

auaadress

EMAKEELEÕPETUSE SÕBER

Eesti Keeletoimetajate Liidule,

organisatsioonile, mis seisab eesti kirjakeele normi ja hea eesti keele eest, hinnates selle rakendamisel korda ja kvaliteeti; liidule, kus mõistetakse, et keel ei ole see, mis peab ainult vabaduste tõmbetuules lehvima, vaid ka see, kus selguse ja ilu huvides võib ja tuleb olla alalhoidlikum. Eesti Keeletoimetajate Liit on emakeeleõpetajaid kaasanud olulistesse aruteludesse, toetades nii emakeeleõpetajate seltsi põhimõtteid ning emakeeleõpetuse väärtusi.

EESi juhatuse esimees

5. novembril 2021 Pärnus“

Hoidkem oma sõpru ja sõprust!