19. toimetajaseminar

2021. aasta 5. novembril toimunud toimetajaseminari alguses õnnitlesime uusi kutselisi keeletoimetajaid: Piret Joalaidu, Maria Möldrit ja Mariliis Silda.

Seejärel tutvustasid Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad Maire Raadik ja Peeter Päll valmivat EKI teatmikku. See on süstematiseeritud ja pidevalt ajakohasena hoitav kogumik keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm, mis on mõeldud kasutamiseks koos ühendsõnastikuga (sh ÕSiga). Teatmikku viiakse üle näiteks „Eesti õigekeelsuskäsiraamat“.

Toimetajaseminar on järelvaadatav: https://youtu.be/1NaJx1ca7iY.