ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumi palvel

Liidu juhatus tegi Haridus- ja Teadusministeeriumi palvel ettepanekuid keelepoliitika põhialuste dokumendi kohta