Juhatuse 18. jaanuari koosolek

Liidu juhatusel oli 18. jaanuaril koosolek, kus võtsime liitu vastu 11 liiget.
Endiselt ootame tegusaid keeletoimetajaid jt huvilisi oma liikmeavaldust saatma.
Koosolekul kinnitasime liidu arengu- ja tegevuskava. Muu hulgas on selle aasta esimesel poolel kavas uuendada kodulehekülge ning korraldada kaks üritust: esimesel on keskmes normimuudatused ja teisel andmebaaside kasutamine keeletoimetajatöös.