sektoraalne mobiilsus

Haridus- ja Teadusministeerium küsis liidu arvamust termini sektoraalne mobiilsus kohta ja palus avaldada oma seisukohad eesti keele arengukava 2020–2035 kohta