Väike töine seminar EKIga

2022. aasta 1. aprillil toimunud infoseminaril oli juttu EKIs tehtavast.

  • Alustuseks rääkis Margit Langemets EKI ühendsõnastikust ja ÕSi soovitustest selles, samuti EKI seminaridest ning ilmunud ja töös olevatest artiklitest.
  • Sirje Mäearu (1.16) võttis kokku morfoloogiarühma tööd EKI ühendsõnastikus.
  • Peeter Päll (1.35) andis ülevaate EKI teatmiku üldseisust (statistikast ja plaanidest), peatudes pikemalt nimede peatükil.
  • Maire Raadik (1.50) tutvustas lühidalt EKI teatmiku rubriiki „Mis on muutunud“.
  • Tiina Leemets (1.54) käsitles sihitist, ahelliitsõnasid ja sulandsõnu EKI teatmikus.

Seminari saab järelvaadata YouTube’ist.