Üldkoosolek ja toimetajaseminar 4. septembril

4. septembril toimub Tartus Delta keskuses (Narva mnt 18, ruum 1018) ja veebi vahendusel keeletoimetajate liidu üldkoosolek ja 15. toimetajaseminar.

Ajakava

11.00–12.00 üldkoosolek

 • Liidu aastaaruande tutvustamine ja kinnitamine (Katri Randviir)
 • Liidu tegevus 2019. aastal (Helika Mäekivi)
 • Ülevaade 28. augustil toimunud kutseeksamist (Reili Argus)
 • Revisjonikomisjoni liikme valimine
 • Kohapeal kerkivad küsimused

Üldkoosoleku veebilink on siin: https://button.ut.ee/b/ann-gzq-98o-owv.

12.00–12.30 lõuna (liidu kulul)

12.30–16.30 kõigile huvilistele mõeldud meediakeele seminar (15.00–15.30 kohvipaus)

 • Antakse üle Vikipeedia keeletoimetamistalgute auhinnad.
 • Ettekanded:
  • Maarja Möldre „Nagu kurg hiiri hoolimas. Üks Sakala iga päev“
  • Väino Koorberg „Keel või meel?“
  • Priit Pullerits „Ajakirjaniku kriitiline pilk ajakirjanike keelekasutusele“

Seminari veebilink on siin: https://button.ut.ee/b/ann-znj-roq-1ap.

Kui keegi liikmetest teab, et ta ei saa kindlasti osaleda, tuleb tal saata juhatuse aadressil või otse Helikale volikiri, millega ta volitab kedagi enda eest hääletama. Volikirja mall on saadetud postiloendisse.

Liidu liikmetele ja veebis osalejatele on seminar tasuta, teistele on osalustasu 5 eurot.