Üldkoosolek 7. märtsil Tartus

Keeletoimetajate liidu üldkoosolek toimub 7. märtsil Tartus
Kl 13–15
Jakobi 2-114

Enne üldkoosolekut toimub 3. toimetajaseminar, millest võivad ka teised huvilised osa võtta.

Seminari kava
11.00–11.30 Üritusenimetuste algustäheortograafia. Selgitab Urve Pirso
11.30–12.00 Virtuaalüksuste nimetused ja nende õigekiri. Selgitab Külli Habicht

13.00–15.00 Eesti Keeletoimetajate Liidu üldkoosolek
Päevakord
– 2012.-2013. majandusaasta aruande tutvustus ja võimaluse korral kinnitamine
– 2014. aasta plaanid, arutelu
– revisjonikomisjoni koosseis
– logo tutvustus ja otsustamine
– eetikakoodeksi tutvustus ja vastuvõtmine
– kodukorra arutelu