Toimetajaseminaril esitleti keeletoimetamisõpikut

Keeletoimetajate liidu 20. toimetajaseminaril esitlesid autorid mai alguses ilmunud keeletoimetamise kõrgkooliõpikut ja harjutustikku.

Õpiku autorid (vasakult) Reili Argus, Katrin Kern ja Helika Mäekivi. Foto: Kristel Ress

Reili Argus ja Katrin Kern tutvustasid nii õpiku koostamise käiku kui ka sisu. Õpikus selgitatakse keeletoimetaja töö olemust ja põhimõtteid ning kirjeldatakse eri tüüpi tekstide toimetamist. Samuti antakse õpikus näpunäiteid nii teksti-, lause- kui ka sõnatasandi paranduste tegemise kohta ning käsitletakse vormistus- ja vormindusvõtteid ning korrektuuriparandusi.

Õpikut oli võimalik kohapeal ka soetada.

Evelin Kivimaa rõõmus kohtumine õpikuga. Foto: Kristel Ress