Toimetajaseminar 22. jaanuaril

22. jaanuaril kell 14.00–17.00 toimub Zoomis ühisseminar, kus arutleme koos Eesti Keele Instituudi inimestega praeguste keelekorraldus- ja keelenormimispõhimõtete ning nende muutmise üle.

Et saada selgem pilt teie seisukohtadest erinevate keeleabivahendite kohta, palume enne 16. jaanuari osaleda küsitluses, mille tulemusi seminaris tutvustame.

Küsitlusele vastama ja seminarile on oodatud ka liiduvälised keeletoimetajad.  

Seminari kava 

14.00–14.30 Arvi Tavast (EKI) tutvustab keele uurimise, kirjeldamise ja arendamise põhimõtteid  

14.30–15.00 Liina Lindström (TÜ) „Keele varieerumine, standardiseerimine ja keeleviga: kuhu tõmmata piire?“

15.00–15.15 paus

15.15–15.45 Reili Argus (EKTL) „Lugeja ootused. Keeletoimetaja ootused“

15.45–16.15 Helika Mäekivi (EKTL) räägib keeletoimetajatööst ja tutvustab küsitluse tulemusi

16.15–17.00 arutelu

Päevajuht on Kristel Ress (EKTL).

Zoomi link on veel kord SIIN. Meeting ID: 879 1218 8273. Passcode: 347162.
Küsitluse link on veel kord SIIN.

Seminari ei salvestata, nii et loodame teid kohapeal näha.