Toimetajaauhind ootab kandidaate!

Käesoleva aasta septembris kuulutatakse esimest korda välja Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind. Tunnustuse eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind eraldatakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Auhinna saaja otsustab žürii, mille panevad kokku Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Keeletoimetajate Liit. Eesti Kultuurkapitali toetatava auhinna suurus on 2000 eurot.

Sellega seoses kutsume üles keele ja kirjandusega seotud organisatsioone ja äriühinguid esitama kuni 1. septembrini toimetajaauhinna kandidaate aadressil ekl@ekl.ee. Oodatud on vabas vormis tutvustus kandidaadi erialasest tegevusest ja auhinnale kandideerimise põhjendus.

Lähem info:

Triinu Tamm, Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liige, tammtriinu@hotmail.com, 627 6427

Kadri Haljamaa, Eesti Keeletoimetajate Liidu liige, kadri.haljamaa@koolibri.ee, 651 5355