Toimetajaauhind ootab kandidaate!

Selle aasta septembris kuulutatakse teist korda välja Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind. Tunnustuse eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid.

Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Auhinna saaja otsustab žürii, mille paneb kokku Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Keeletoimetajate Liit. Eesti Kultuurkapitali toetatava auhinna suurus on 2000 eurot.

Kutsume üles keele ja kirjandusega seotud organisatsioone ja äriühinguid esitama kuni 1. septembrini toimetajaauhinna kandidaate. Oodatud on vabas vormis tutvustus kandidaadi erialasest tegevusest ja auhinnale kandideerimise põhjendus. Kuna kandidaadid esitatakse liidu nimel, siis palume esitada oma ettepanekud Egle Heinsarile aadressil egle.heinsar@gmail.com või telefonil 504 4877.