Sügisseminar 5. novembril veebis

Ootame kõiki huvilisi 5. novembril kell 13 algavale veebiseminarile.

Seminaril tutvustavad keelekorraldajad Peeter Päll ja Maire Raadik valmivat EKI teatmikku. See on süstematiseeritud ja pidevalt ajakohasena hoitav kogumik keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm, mis on mõeldud kasutamiseks koos ühendsõnastikuga (sh ÕSiga). Teatmikku viiakse üle näiteks „Eesti õigekeelsuskäsiraamat“.

Seminari päevakava

13.00–13.30 Peeter Päll „EKI teatmik. Sissejuhatus. Nimed“

13.30–14.00 Maire Raadik „EKI teatmik. Sõna, lause, tekst“

14.00–14.15 sirutuspaus

14.15 algab arutelu

Aruteluküsimused

  • Millised oleksid pakilisemad teemad, mille käsitlusest oleksid toimetajad huvitatud? Kas on mõni selline teema, mida me seni pole käsitlenud? Mille peale meie pole tulnud?
  • Kui detailset infot tahetakse lugeda rubriigist „Pikemalt”? Missugust ülevaadet „Lühemalt” all? Millist infot keeletoimetajal vaja oleks?
  • Mis info võiks kohe saadaval olla avalehel? Nt mõni aktuaalse teema artikkel? Viimati avaldatud artikkel?
  • Mida arvate sellest, et teatmikus on koos nii kokkuvõtted, soovitused, teatmelist laadi materjalid (nt eri keelte nimede juhised) kui ka arutlused (nt täiendsõna), vahest ka poleemilised sõnavõtud?
  • Mis laadi loendeid, nimestikke võiks siin esitada (nt isikunimed, mis veel?)? Mis laadi andmeid võiks seal olla peale nime enda (nt hääldus, käänamine, mis veel)?
  • Mis mõtteid tekitab teatmiku käsitluslaad, mis püüab olla võimalikult lihtne?
  • Kuivõrd arusaadavad on teatmikus kasutatavad terminid? Kas oleks vaja tekitada terminiloendeid?
  • Millised võiksid olla eelistatud tagasiside vormid? Foorum, tagasiside kastike või avaliku kommenteerimise võimalus, meiliaadress, skaibilist, Facebooki grupp vm?

Seminar on järelvaadatav: https://youtu.be/1NaJx1ca7iY.