Selleaastase toimetajaauhinna pälvis Anu Saluäär-Kall

26. septembril, Euroopa keeltepäeval, avalikusti Lembe ja Edvin Hiedeli toimetajaauhinna laureaat. Selle pälvis tänavu Loomingu Raamatukogu toimetaja Anu Saluäär-Kall pikaaegse väljapaistva ja mitmekülgse toimetamistöö eest.

„Kuigi valik tuli teha tänavu kuue kandidaadi seast, otsustas lõpptulemuse lihthäälteenamus – kandidaadid olid seekord võrdselt tugevad,“ ütles žürii esimees Ilona Kivirähk. „Laureaadi puhul sai määravaks nii tema panus Loomingu Raamatukogu sarja toimetamisel kui ka selle kõrval tehtud toimetamistööd, mida aastate jooksul on kogunenud mitukümmend. Eks omal kombel ole sümboolne, et Loomingu Raamatukogu käima jooksnud legendaarsete toimetajate nimelise auhinna võidab inimene, kes on nende elutööd jätkanud ja lippu kõrgel hoidnud.“

Toimetajaauhinna kandidaadiks esitas Saluäär-Kalli Eesti Kirjanike Liit, kes oma esildises tõstab esile toimetajatöö põhjalikkust ja kaasaelamist, samas ka paindlikkust ja lugupidavat suhtumist tõlkija või autori keelekasutuse vastu: „Ta on alati seisnud loomuliku ja kauni emakeele eest ning keeleuuenduslike ja keelekorralduslike liialduste vastu. Saluäär-Kall on olnud hinnatud nõuandjaks ja keeleliseks abimeheks eesti keeles kirjutavatele autoritele ja kogenud tõlkijatele, samuti on ta olnud väljaõpetajaks, suunajaks ja kriitikuks alles alustavatele tõlkijatele. Anu Saluäär-Kalli igapäevaseks südameasjaks on olnud see, et eesti lugeja võiks nautida maailmakirjandust, sh eesti kirjandust, kaunis ja heas eesti keeles,“ seisab esildises.

Auhinna pidulik kätteandmine toimub 30. septembril kell 17 algaval tõlkijate päeva tähistamisel Tallinnas kirjanike liidu musta laega saalis (Harju 1).

Lembe ja Edvin Hiedeli auhinna eesmärk on tõsta esile ja väärtustada ilukirjanduslike ja/või mõtteloo alaste teoste toimetajate panust ja tööd. Auhinda antakse välja kolmandat aastat, varem on selle saanud Maiga Varik ja Triin Kaalep. Auhinna väljaandmist toetab Kultuurkapital ning korraldavad Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Keeletoimetajate Liit. Seekord kuulusid žüriisse keeletoimetajate liidus Siiri Ombler ja Sirje Ratso, kirjanike liidust Leena Tomasberg ja žürii esimees Ilona Kivirähk.